.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

" Không có tự do phê phán, thì chỉ còn nịnh bợ mà thôi - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)


CHÍNH LUẬN

VỚI SỰ GÓP MẶT

Ngô Nhân Dụng | Hoàng Xuân Đài | Nguyễn Minh Cần | Nguyễn Thanh Giang | Trần Mạnh Hảo | Vũ Thiện Hân | Trần Thanh Hiệp | Đoàn Viết Hoạt | Phạm Trọng Luật | Phan Văn Song | Trần Ngọc Sơn | Nguyễn Học Tập | Bùi Tín | Trần Khải Thanh Thủy | Nguyễn Văn Trần | Mai Thanh Truyết | Nguyễn Đại Việt | Cùng nhiều tác giả khác ...

 
 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 SÁCH - BÚT/HỒI KÝ CHÍNH TRỊ

Gene Sharp : Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên : Đêm giữa ban ngày

 Chính Luận | 2 | 1


Nb. Bùi Tín :

Khi ‘’trò chơi dân chủ’’ lọt vào quốc hội

Mới rồi, ông Nông Đức Mạnh phát biểu về Quốc hội khóa 12 sắp được bầu:‘’Chúng ta không cho phép trò chơi dân chủ lọt vào quốc hội mới‘’. Khỏi phải lo như vậy! Bởi vì ngay trước khi quốc hội khóa 12 thành hình, chính bộ chính trị do ông cầm đầu đã biểu diễn nhiều trò hề ngoạn mục. Xin tạm kể dưới đây.

Khác hẳn với những lần trước, chưa bao giờ cuộc bầu cử quốc hội được người trong nước bàn tán nhiều như mấy tuần nay.

Nhiều người hy vọng rằng sau khi nước ta được vào WTO, hòa nhập với thế giới rồi, đảng cộng sản không thể cứ giữ cái kiểu độc diễn, ‘’ đảng chọn dân bầu‘’ vô duyên dơ dáng như xưa.


Ls. Trần Lâm :
Quốc hội 2007 Cuộc du nhập đầy khó khăn 1. Nguồn gốc của một thể chế chính trị:

Ở phương tây, nền sản xuất công nghiệp ra đời cùng lúc với sự hình thành giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Giai cấp phong kiến kìm hãm sự phát triển. Giai cấp tư sản lôi kéo các giai cấp khác, làm cuộc cách mạng dân chủ tư sản, tiêu diệt giai cấp phong kiến.

Các giai cấp chiến thắng cử đại diện thành lập quảốc hội lập hiến, quảốc hội lập hiến làm ra hiến pháp. Người ta gọi hiến pháp là “khế ước xã hội”. Ở đó các giai tầng cam kết cùng nhau xây dựng chế độ mới, với các thể chế chính trị, các nguyên tắc quảản lý xã hội cùng quảyền lợi và nghĩa vụ công dân…Đã gọi là khế ước thì bản thân nó đã là “đa nguyên”.


Ts. Nguyễn Thanh Giang :
Phải thực sự đổi mới cuộc bầu cử quốc hội khóa 12

  • Cần xây dựng bộ luật bầu cử mới, đưa ra lấy ý kiến của nhân dân

  • n hoãn kỳ bầu cử này it nhất một quý và phải tiến hành rất khẩn trương, chu đáo

Những người quan tâm việc nước không khỏi thất vọng và bức bối khi thấy các nhà lãnh đạo tỏ thái độ không nghiêm túc và có chủ trương không được đúng đắn đối với cuộc bầu cử Quốc hội khóa 12 sắp tới. Đối với cuộc bầu cử quan trọng này, tại sao chỉ thị của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nêu tiêu chí cơ bản là : “ Dân chủ, An toàn và Tiết kiệm ” ? An toàn và tiết kiệm là những nhắc nhở thông thường cho mọi hoạt động xã hội, chẳng nhẽ về cuộc bầu cử mang ý nghĩa trọng đại đối với vận mệnh quốc gia này mà lại không có tiêu chí nào lớn lao hơn cần nêu lên để chỉ đạo thực hiện cho bằng được hay sao ?


Nb. Bùi Tín :
Những vấn đề cần làm rõ về cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam

Tôi đang có một số băn khoăn khi nghiên cứu về tình hình văn hoá–chính trị nước ta.

Đó là ở nước ta đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (CMDTDC) hay chưa? Nếu đã hoàn thành thì đã hoàn thành ra sao? Và từ bao giờ? Hiện nay nước ta đã chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa hay chưa? Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đã thuộc phạm trù cách mạng nào ? đã là cách mạng xã hội chủ nghĩa hay chưa?


Jane DoBui :
Chiêu bài "Tình Cảm" Hôm nay, chúng ta, những người hằng quan tâm đến nhân quyền và dân chủ của Việt Nam lại nghe thêm một tin: Đỗ Nam Hải đã buộc lòng ra khỏi phong trào đấu tranh trong nước, tạm thời không còn góp phần vào công cuộc vận động dân chủ và nhân quyền. Với lý do: bố mẹ đã gìa, bịnh tật; Con và chị gần như quì lạy, van xin ĐNH nên bỏ cuộc, nếu không thì sẽ bị bắt giam. Với con người nặng tình cảm gia dình, ĐNH yêu thương cha mẹ vô bờ, anh đã không thể nào làm ngơ được trước sự van xin của gia đình, vì vậy anh đã đành lòng ký vào văn bản của nhà nước: chấp nhận từ bỏ con đường tranh đấu gian nguy mà ĐNH đã bao ngày tháng lao vào, cùng anh chị em dân chủ chịu đựng mọi áp bức để tạo dựng nên phong trào dân chủ ở trong nước ngày hôm nay...


Nb. Bùi Tín :
Bộ mặt chế độ : Tận cùng hèn hạ, vô đạo, bất nhân ! ...Chế độ độc đảng đã thua to trong cuộc ra quân rất không cân sức này. Nó đang cần và muốn trưng ra bộ mặt sạch sẽ, lương thiện, trọng pháp luật để được làm ăn, được đầu tư nhiều hơn thì lại phơi bầy một bộ mặt nhơ bẩn, độc ác, hèn hạ, chà đạp luật pháp và đạo lý; Nó sẽ phải chuốc lấy mọi hậu quả bi đát nhất, đặc biệt là sự khinh thị của công luận trong ngoài nước, luôn trọng nghĩa khí và đạo đức, lên án bạo quyền vô luân.


Nb. Bùi Tín : Chiến dịch đàn áp những nhà dân chủ :
Hãy ngừng tay ! xấu quá,  dại quá rồi !

Vẫn lại những hành động bạo lực mù quáng rất xấu và rất dại.

Thì ra trước khi được vào WTO và được gở bỏ cái mũ lừa CPC, họ chỉ làm ra vẻ là phục thiện, cố đóng kịch là một chính quyền tử tế, trọng luật, biết điều, để qua được 2 cửa ải rồi lại chứng nào tật ấy, họ trở lại nguyên hình là một chính quyền cảnh sát, ngồi trên luật pháp, lạm quyền, hà hiếp những công dân ưu tú của đất nước.


Trần Bình Nam :
Nguyễn Vũ Bình, dòng máu bất khuất Việt Nam
Cuộc đấu tranh cho dân chủ trong nước đang nở rộ, và tấm gương bất khuất ngàn xưa của Việt Nam đang được lật lại từng trang. Chỉ khác ở chỗ nếu trước đây sĩ phu, rồi sau đó là toàn khối nhân dân đứng lên chống xâm lăng thì lúc này sĩ phu trẻ tuổi và người trí thức trong nước đang vùng dậy chống lại một chế độ độc tài toàn trị.


Ts. Nguyễn Học Tập :
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ SỨC KHỎE ( I )
Quốc Gia bảo vệ sức khỏe như là quyền căn bản của mỗi cá nhân và lợi ích của Cộng Đồng Quốc Gia, chữa trị miễn phí cho những ai không có phương tiện tự liệu.
Không ai bị  áp đặt chữa trị bằng phương cách trái với ý muốn của mình, nếu không phải trường hợp được pháp luật định sẵn, nhằm bảo đảm  sức khỏe cho mỗi cá nhân và  công đồng xã hội. Mọi yếu tố liên quan đến sức khỏe và đời sống cá nhân thuộc lãnh vực riêng tư phải được tôn trọng, theo thể thức luật định liên quan đến nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm và danh dự con người.
Không có bất cứ trường hợp nào luật pháp có thể vi phạm lằn mức không thể vượt qua, liên quan đến việc tôn trọng phẩm giá con người
.( Điều 16, đoạn 1, 2 và 3 Thể chế Nhân Bản và Dân Chủ


Ts. Nguyễn Học Tập :
ĐÀN ÁP CHA LÝ: CS ĐỂ LỘ NGUYÊN BẢN THỂ ĐỘC TÀI VÀ GIAN DỐI
Trong những ngày trước Tết Đinh Hợi, để có cớ bao vây và đột nhập vào Toà Tổng Giám Mục Huế, Cộng Sản ( CS) diện cớ rằng Cha Lý là thành phần phản động,
- "  làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà Nước CHXHCNVN, nhứt là thành lập cái  gọi là đảng Thăng Tiến Việt Nam ...tiếp đến là  chỉ đạo đảng TTVN liên kết với cái gọi là đảng " Vì Dân", một tổ chức phản động ở nước ngoài " ( cfr. www.nhandan,com.vn/tin bai, " Chặn đứng âm mưu của Nguyễn Văn Lý và đồng bọn chống phá Nhà Nước Cộng Hoà XHCNVN", 26.02.2007).


Nguyễn Đại Việt :
LIÊN KẾT BẰNG HÀNH ĐỘNG (rough draft)
Những vấn đề nào đã khiến cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại dậm chân tại chỗ (nếu không nói là suy yếu) khi thời gian vẫn lạnh lùng đi tới ?
Có phải các nhà đấu tranh hải ngoại vĩnh viễn không thể liên kết hoặc liên minh với nhau để cuộc đấu tranh (sớm có cơ hội) thành công?
Chuyện gì sẽ xảy trong hàng ngũ đấu tranh nếu ngày hôm nay CSVN tuyên bố rằng, họ muốn thảo luận với người Việt hải ngoại để tiến đến một thể chế đa đảng cho VN? (gỉa sử CSVN thực hiện nghiêm chỉnh điều này) và rằng, liệu các nhà đấu tranh có bằng lòng xếp hàng trong trật tự trước một sự kiện sinh tử như vậy?
Đề nghị liên kết hoặc liên minh không phải là một việc làm mới mẻ, vấn đề này khi nêu ra lắm lúc còn bị cho là mơ tưởng viễn vông hoặc không thực tế. Thế nhưng, gần đây vì một số các chuyển biến cả tốt lẫn xấu ở Việt Nam nên vấn đề liên minh liên kết tưởng đã ngủ yên nay lại được khơi dậy.


Nb. Bùi Tín :
Chuyến về nước của Thày Nhất Hạnh :Chuyến đi gây nhiều bối rối
...Những bước lùi miễn cưỡng vì đảng cộng sản vẫn còn ôm chặt cái gọi là chủ nghĩa Mác–Lênin với quan điểm duy vậtvô thần, đi cùng với chính sách đổi mới nửa vời, chỉ đổi mới về kinh tế mà bất động về chính trị, kiên trì nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ độc đảng, ‘’dân chủ’’ dưới sự lãnh đạo tâp trung, ‘’dân chủ’’ trong khuôn khổ của nền chuyên chính cộng sản. Về văn hóa, đảng cộng sản sùng bái Marx Lénine vẫn là những người mất gốc dân tộc, trống rỗng và vô đạo trong đời sống tâm linh.


Ts. Nguyễn Học Tập :
ĐẢNG THĂNG TIẾN ĐÃ GIẢI THỂ HAY KHÔNG?
...Anh Nguyễn Phong là một trong những thành viên đồng sáng lập Đảng Thăng Tiến (anh thành lập chung với nhiều người, chớ không phải một mình anh). Do đó, anh Nguyễn Phong tự mình không thể đứng ra tuyên bố Đảng Thăng Tiến tồn tại hay giải thể lúc nào tùy hỷ. Nếu anh đã cùng sáng lập chung với những người khác, thì muốn giải tán, anh cũng phải cùng giải tán với sự đồng thuận của những người khác. Tuyên bố ra khỏi đảng là một chuyện, ai cũng có quyền thôi, ngưng hoạt động cho đảng, nhưng tuyên bố giải tán đảng là một chuyện khác. Nói cách khác, trên văn bản tuyên bố giải tán phải có chữ ký của tất cả các thành viên đồng sáng lập...


Ts. Phan Văn Song :
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CƠN LỐC DÂN CHỦ...
Năm 2006 bắt đầu bằng những cuôc biểu tình kéo dài cả tháng giêng của công nhơn các xí nghiệp tư, và cả công nhơn các xí nghiệp Nhà nước. Lần đầu tiên ở một nước xã hội chủ nghĩa có những cuộc đình công to lớn như vậy. Công đoàn Nhà nước đáng lý binh vực, bảo vệ quyền lợi công nhơn, lại đứng về phe chủ nhơn, binh vực quyền lợi của chủ nhơn ngoại quốc và đàn áp công nhơn lao động Việt Nam, 300 người bị bắt đến ngày nay vẫn biệt tin...


Ts. Nguyễn Học Tập :
DÂN CHỦ TRONG VAI TRÒ HIẾN ĐỊNH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (I)
Theo nguyên ngữ, danh từ " Dân Chủ " của chúng ta được phiên dịch từ danh từ  của Hy Lạp " Demokratía''. Là một danh từ kép, được ghép bằng hai danh từ " Demos" (dân chúng) và " krátos"  (quyền hành). Vậy thì " Dân Chủ " theo nguyên ngữ   "demokratía": quyền hành thuộc về dân chúng, quyền hành của dân chúng hay dân chúng là  " sở hữu chủ" của quyền bính Quốc Gia.
Định nghĩa theo nguyên ngữ như vừa kể không khó khăn gì. Ai cũng làm được, chỉ cần có ít hiểu biết về từ ngữ Hy Lạp.
Nhưng định nghĩa " Dân Chủ '' như vậy, chúng ta mới đề cập đến " định nghĩa nguyên ngữ " và đứng về phía " sở hữu chủ " (titolarité)  của quyền tối thượng Quốc Gia:
...


Tự Do Ngôn Luận 21 - 15.2.2007 :
Lại một trò hề mới : Sách trắng về Tôn giáo
Hí hửng vì cuối năm 2006 được Hoa Kỳ (do toan tính chính trị) rút tên khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Bush tháng 11-2006, rồi đầu năm 2007 ông Nguyễn Tấn Dũng lại được diện kiến Giáo hoàng Bênêđictô tại Rôma (25-1-2007), nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) mới đây đã tung ra “Sách Trắng về Tôn Giáo”. Thông tấn xã VN, loa tuyên truyền của chế độ, đầu tháng 2-2007, cho biết : “Chiều 1-2, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo công bố Sách Trắng về “Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở VN” nhằm giúp cho nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình sinh hoạt tôn giáo ở VN cũng như chính sách của Chính phủ VN đối với công tác tôn giáo”. Sách dày 86 trang, gồm 3 chương...


Trần Thị Hồng Sương :
ĐCSVN còn khả năng lãnh đạo không ?
“…Về quản trị Đất nước, hụt hẫng trình độ chuyên môn của quan chức đã đẩy bao mảnh đời Dân chúng xuống đáy cùng cuộc sống, đi học chết sông, đi xe chết nạn, bão tố chết biển, vợ mua chữ trinh đem bán, ông Nguyễn Trung nói : “Tôi đã nói và xin nhắc lại rõ ràng : đa nguyên đa đảng để dẫn tới “da cam da quýt” với biết bao nhiêu hỗn loạn, làm đổ vỡ nền kinh tế, đẩy Đất nước vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số Nước, thì công dân đảng viên Nguyễn Trung dứt khoát chống lại !” (trích : "Làm gì để nâng năng lực lãnh đạo của Đảng ?"). Lời nói chân thật là tiếng vọng của tâm hồn, của lương tri hay của ước vọng. Lời chân thật, không có nghĩa là đúng, nhưng chân tình là yếu tố đủ để mở ra cuộc đối thoại thiện chí để cùng... đi tìm chân lý. Cũng như khoa học, tiến trình văn minh tâm thức hay khoa học xã hội, nhiều tư duy nơi này còn coi là đúng là chân lý, nơi khác đã coi là sai và loại bỏ. Không biết một năm qua với nhiều biến động nhiều bài viết phản biện, Ông Nguyễn Trung có thay đổi ý kiến chưa ? ...


Jane DoBui :
Nhân chuyện cái vách tường nhà Phạm Hồng Sơn
Bản tin ngắn của Phóng viên dân chủ từ Hà nội gởi ra với hình chụp cái vách tường của nhà bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị khóet một lổ nhỏ, do "công an kỹ thuật" thực hiện với chỉ thị "của ai đó" ở cấp trên, nhìn thật vụng về, lộ liễu, và dễ dàng nhận ra. Có lẽ chúng ta ai ai cũng tức giận, chửi bọn công an sao nở làm những việc thất nhân tâm, coi thường đời sống cá nhân của anh Phạm Hồng Sơn, coi thường quyền tự do tối thiểu của Sơn trong cái phạm vi chật hẹp còn lại mà anh được quyền thừa hưởng, đó là cái chu vi nhỏ của gia đình anh. Vì anh đang bị quản chế, bị cấm đoán phi pháp quyền được làm công dân bình thường, quyền được sinh hoạt căn bản, cái quyền tối thiểu đã được qui định trong Hiến chương quốc tế khi được sinh ra làm người. Anh đã không được sinh hoạt tự do và công bằng ngoài xã hội vì người ta đã nhân danh chủ quyền của đất nước để làm chủ cả cái cuộc đời của một công dân, của Sơn. ...


Nb. Bùi Tín :
Ông ở bụi này !
- "Lạy ông, con ở bụi này!’’ là câu nói dân gian kể về một kẻ phạm tội đang bị truy tìm tự biết không sao thoát nổi đã quyết định ra đầu thú để hòng được giảm tội.
Tôi nghĩ đến câu chuyện này khi nghe những thông tin từ Hànội nói về cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 12 sẽ diễn ra ngày 20-5-2007 sắp đến. Dư luận trong và ngoài nước muốn tìm hiểu xem cuộc bầu cử năm nay có gì khác với các cuộc bầu cử trước đây hay không ? có gì đổi mới hay không ? vẫn theo kiểu cũ ‘’đảng chọn dân bầu‘’ hay có chút gì dân chủ hay không ? cách tuyển chọn vẫn thông qua những cuộc gọi là hiệp thương hoàn toàn hình thức của Mặt trận Tổ quốc - một công cụ do đảng cộng sản tạo ra, dựng lên một cách hoàn toàn giả tạo , hay có cách tuyển chọn nào khác ?...


Ts. Nguyễn Thanh Giang :
ĐỂ LỰA CHỌN ĐƯỢC NGƯỜI XỨNG ĐÁNG VÀO CƠ QUAN ĐẠI BIỂU CAO NHẤT CỦA NHÂN DÂN
Nghịch lý trớ trêu đến mức trở thành nỗi cay đắng khôn nguôi là, cho đến nay, Việt Nam không chỉ tụt hậu xa so với thế giới mà còn bị xếp hạng thấp kém so với ngay cả các nước Đông Nam Á, trong khi cựu thủ tướng một quốc gia giầu mạnh nhất Đông Nam Á, ông Lý Quang Diệu đến bây giờ, trong lần đến Việt Nam mới đây, vẫn phải thừa nhận rằng “ Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam mới xứng đáng. Bởi vì so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người thì Việt Nam không thể xếp sau bất cứ nước nào trong khu vực ”.


Ts. Nguyễn Học Tập :
THƯỢNG VIỆN CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC, CƠ CHẾ PHÒNG NGỪA CHỐNG TRUNG ƯƠNG TẬP QUYỀN
Trong một số bài viết trước đây liên quan đến Quốc Hội ( Anh Quốc và Đại nghị Chế, Quốc Hội với Các Đặc Tính Thiết Yếu,  Quốc Hội Đơn Viện hay Lưỡng Viện, Quốc Hội Lưỡng Viện Đồng Nhứt hay Dị Biệt), chúng tôi đã có dịp đề cập đến nguồn gốc Quốc Hội Lưỡng Viện của các Quốc Gia hiện đại, phát xuất từ Hội Đồng Tư Vấn giúp Vua trị nước của Anh Quốc.


Phạm Trần :
SÁCH TRẮNG TÔN GIÁO - THỪA THÃI TẺ NHẠT
Việt Nam Cộng sản công bố  tài liệu về Tôn giáo ngày 1/2 (2007) được gọi là “Sách trắng” mang tên “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”
Nguyễn Thế Dương, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khoe với báo chí tại Hà Nội : “Việt Nam là một đất nước rất ôn hoà trong quan hệ giữa các tôn giáo, có truyền thống đoàn kết tôn giáo”.


Hoàng Long Hải :
Bổn Cũ Soạn Lại, Vẫn Ăn Khách Như Thường
Việc ngày nay Nguyễn Tấn Dũng bắt tay với Bush hay với giáo hoàng La-Mã chỉ là bổn cũ soạn lại của Cộng Sản, vẫn có triệu người tin, vẫn ăn khách như thường.
Khi có “thù trong giặc ngoài”, Cộng Sản bắt tay với “giặc ngoài”, để diệt “thù trong”. Hãy nhìn lại những việc Cộng Sản làm trong quá khứ: Lenin ký thỏa ước Brest Litov hay Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, mục đích là diệt “thù trong”. Sau đó mới chống “giặc ngoài”.


Ls. Nguynễ Văn Đài - Hànội :
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh có gì để học?
Ngày nay những gì được gọi là tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng lý luận, và là chỗ dựa tinh thần cũng như để che đậy sự cai trị độc đoán, chuyên quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Gần đây bộ chính trị cộng sản đã ra chỉ thị 06-CT/TW để yêu cầu toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp theo ngày 16-1-2007 ra quyết định số 35-QĐ/TW thành ban chỉ đạo trung ương cuộc vân động toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy Hồ Chí Minh có tư tưởng gì mà những người cộng sản phải tiêu tốn nhiều tiền của của nhân dân để nghiên cứu rồi bắt học sinh, sinh viên, nay là là toàn dân học tập. Sau khi tôi đã đọc quyển giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành tháng 8 năm 2006 và đọc một số cuốn sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi chỉ thấy trong con người của Hồ Chí Minh có hai nhận thức quan trọng nhất và mang tính nền tảng trong cả cuộc đời hoạt động chính trị của ông, nhưng trong suốt 60 năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã cố tình quên lãng, không áp dụng trong đường lối của họ. Hai nhận thức quan trọng đó là: Nhận thức về tư tưởng dân chủ, tự do, bình đẳng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 của Đại cách mạng Pháp, Nhận thức thứ hai đó là về tư tưởng dân chủ, về giá trị quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh không có những tư tưởng của riêng mình, mà ông chỉ tiếp thu và làm theo tư tưởng của những người đi trước như Mác, Lê Nin, Mao.BNS Tự Do Ngôn Luận 20 :
Tột cùng của bế tắc !!!
Bộ Chính trị ĐCSVN vừa ra Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-01-2007 truyền cho toàn dân học tập về “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, bắt đầu từ ngày 3-2-2007 tới đây, có sơ kết hàng năm vào ngày 19-5, và kéo dài đến năm 2011. Chỉ thị viết : “Mục đích của cuộc vận động là : Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”.


Nguyễn Quang Duy - Canberra, Úc Đại Lợi :
Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất
Cuộc Cải cách ruộng đất (CCRĐ) tại miền Bắc Việt Nam là sự kiện có một không hai trong lịch sử Việt Nam. Sự kiện này đã dẫn đến việc tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động phải ra các quyết định sau: ngưng chức Tổng Bí thư của Trường Chinh, khai trừ Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương khỏi Bộ Chính trị và loại Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Sau nhiều năm bị che đậy, các tài liệu, các bài viết, các hồi ký, các tác phẩm văn học... được phổ biến trong thời gian gần đây giúp chúng ta biết thêm sự thật về cuộc cải cách ruộng đất này.
Tuy vậy trong năm mười năm qua vai trò của Hồ Chí Minh trong CCRĐ vẫn được đặt ra với nhiều câu hỏi. Có thật ông chỉ theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông? Có thật ông chỉ là thiểu số không đủ quyền lực để ảnh hưởng đến các cố vấn Trung Quốc? Có phải ông chỉ muốn tiến hành giảm tô? Có phải ông đã khóc khi biết được các tội ác do CCRĐ gây ra?… Các câu hỏi này càng lúc lại càng trở nên cấp thiết khi Đảng Cộng sản (ĐCS) không ngừng tạo những huyền thoại về Hồ Chí Minh. Vừa rồi Bộ Chính trị lại ban hành
Chỉ thị số 06-CT/TW "yêu cầu toàn dân học tập để nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của lý tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những công việc này chỉ làm xa dần con người thực của ông.


Ts. Nguyễn Thanh giang :
Cần cảnh giác trước những thủ đoạn nham hiểm
Nhà báo PTH tỏ ra rất ngạc nhiên và bất bình gọi điện thoại thông báo với tôi rằng anh vừa nhận được Email mang địa chỉ trankhuesaigon@yahoo.com gồm 5 tài liệu : thư của ông Trần Khuê cảm ơn ông    ( bà ? ) Kim Lai, bài viết “ Sao Khuê ” của nhà báo Tưởng Năng Tiến, thư Trần Khuê gửi Hà Sỹ Phu, thư đối đáp giữa Trần Khuê và Nguyễn Thanh Giang, thư của Vũ Thư Hiên.
Tôi dề nghị PTH chuyển lại cho tôi cùng được xem. Xin trích kèm đây tài liệu thứ tư trong file mà tôi nhận được : “ Thư đối đáp giữa Trần Khuê và Nguyễn Thanh Giang


Hữu Hải - Cán bộ Tuyên huấn CS :
Sự ngạo mạn của đảng cộng sản Việt Nam
Sau mười năm (1976-1986) đảng cộng sản Việt Nam áp đặt chế độ tập trung quan liêu bao cấp để điều hành đất nước đã làm cho nền kinh tế nước nhà què quặt, đất nước tụt hậu so với khu vực và thế giới. Là một nước có thể chế một đảng độc quyền cai trị đất nước, sai lầm này không thể đổ lỗi cho ai được, đó chính là đảng cộng sản.Thay vì đảng phải đứng ra xin lỗi nhân dân vì đã đưa đất nước việt nam, dân tộc Việt Nam yếu kém như hôm nay, thì đảng lại còn ngang nhiên tuyên bố với nhân dân là đảng đã sáng suốt khởi xướng và lãnh đạo đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng, cứu nguy cho đất nước đang ở bên bờ vực thẳm, đưa đất nước ta phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, bộ mặt kinh tế xã hội có những thay đổi to lớn và đặc biệt năm 2006 là năm đại thắng...


Ts. Nguyễn Văn Trần :
Lá phiếu và vị trí Cộng đồng người Việt tại Pháp
Từ hôm 14 vừa qua, Ban Chấp Hành Trung Ương đảng cộng sản Hà nội họp kỳ thứ 14, trong vòng một tuần lễ, để bàn về một số «  vấn đề hệ trọng  » của đất nước, trong đó có thảo luận đến việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 12 sẽ tổ chức vào mùa xuân năm nay .


Ts. Nguyễn Học Tập :
Phạm nhân trong hiến pháp nhân bản
"Hình phạt không thể nào gồm những phương thức vô nhận đạo và phải có mục đích quy hướng hoáng cải phạm nhân" ( Điều 27, đoạn 3 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Mục đích của hình phạt đối với phạm nhân được Hiến Pháp xác định rỏ rệt: " phải quy hướng để cải hóa người bị kết án".
Đó là khuynh hướng chung của các Hiến Pháp Nhân Bản Tây Âu, có nêu rỏ thành điều khoản như Hiến Pháp 1947 Ý Quốc đang đề cập, hay không nêu rỏ như Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức  cũng vậy.


NB. Bùi Tín :
Tham nhũng quyền lực là tham nhũng gốc
Hội nghị trung ương 4 đã bế mạc sau 10 ngày  làm việc. Đây là cuộc họp trung ương đầu tiên sau khi Việt nam vào WTO, một bước quyết định hòa nhập với thế giới. Nó quan trọng điều đó.


Trần Thị Hồng Sương : 
Làm sao để khép lại quá khứ ?
Tôi có ấn tượng rất tốt với bài phát biểu tích cực, thể hiện tấm lòng hoà ái mong muốn điều tốt đẹp cho mọi người, cũng như tăng năng lực cho Đất nước của ông Võ văn Kiệt. Tôi cũng có ấn tượng tốt vì càng ngày càng có nhiều bài báo VN được trích đăng ở kênh thông tin Nước ngoài và VietNamNet nay đăng lại bài viết về cuộc phỏng vấn của phóng viên báo Việt Weekly (Mỹ).


Dr. Nguyễn Học Tập, nhân danh Hiệp Hội Pax Romana Việt Nam
THỈNH NGUYỆN THƯ KÍNH GỞI TOÀ THÁNH La Mã
Kính lạy Đức Thánh Cha Beneditus XVI,
Con ký tên dưới đây là Nguyễn Học Tập, nhân danh Hiệp Hội Pax Romana Việt Nam.
Hiệp Hội Pax Romana Việt Nam  có thành viên ở nhiều Quốc Gia trên thế giới và ở nội địa Việt Nam, kính xin gởi đến Đức Thánh Cha bức thư sau đây, nhân dịp chúng con được biết tin Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam sắp đến Toà Thánh Vatican để được yết kiến Đức Thánh Cha.
Tin tức các nỗ lực của Toà Thánh tiếp xúc với các Chính Quyền trên thế giới, không riêng gì Cộng Sản Việt Nam, nhằm mục đích đem lại  tôn trọng Dân Chủ , dụng cụ và phương thức để bảo vệ và thăng tiến con người, làm cho ai cũng phải nức lòng.


NB. Ngô Nhân Dụng :
Tiếc thương
Báo Người Việt hôm qua đăng nguyên văn một “quyết định” của ông Nguyễn Tấn Dũng về việc thay đổi quyền quản lý khu “Nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.” Chúng ta thường gọi là “Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa.” Ðối với chính quyền cộng sản, bản văn của ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ có tính cách một quyết định hành chánh bình thường: Một khu đất 58 héc ta đang do quân đội cai quản, bây giờ trao cho chính quyền dân sự địa phương. Nhưng đối với những người dân Việt Nam Cộng Hòa cũ, và con cháu họ, ở trong nước cũng như đang sống bên ngoài, bản tin này gây nhiều xúc động. Vì trong đó là những tử sĩ đã chiến đấu cho một chế độ, một thể chế quốc gia, bây giờ đã mất.


TS. Nguyễn Văn Trần :
Khủng hoảng và nguyên nhân về tính chính thống trong chế độ Hà nội ngày nay
Xã hội việt nam đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Nhiều người trong đảng lảnh đạo, tức đảng cộng sản, đứng lên đòi hỏi dân chủ. Tham nhũng và cửa quyền đang cướp giựt tài sản, đất đai, nhà cửa của dân chúng một cách có hệ thống. Công nhân bị bốc lột, bị đánh đập, bỡi chủ nhân mà không được luật pháp bảo vệ. Nhà cầm quyền còn đứng về phía chủ nhân. Mọi giá trị đạo đức, phong tục tập quán tốt đều bị phá sản bỡi hệ thống xã hội chủ nghĩa...


NB. Nguyễn Minh Cần :
Mùa Xuân Dân Tộc Ló Hiện Xa Xa
Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam (ở trong nước) vừa công bố “Báo cáo tình hình Nhân quyền Việt Nam tháng 11.2006”, trong đó ghi nhận rằng “tháng 11.2006 được gọi là “tháng đen tối về nhân quyền” của chính quyền cộng sản Việt Nam”. Thế mà người viết bài này lại nói đến chuyện mùa xuân Dân tộc đang ló hiện xa xa thì có vẻ như là “trái khoáy”.
Nhưng không! Xin bạn đọc nhớ lại tình hình phong trào đấu tranh cho dân chủ vài năm trước và nhìn rõ thực trạng phong trào năm nay thì chắc các bạn sẽ chia sẻ niềm vui và tinh thần lạc quan này của người viết...


TS. Nguyễn Văn Trần :
CHUYỂN HÓA DÂN CHỦ THEO ĐƯỜNG LỐI HIẾN ĐỊNH ?
Vào mùa thu năm 1989, trong vòng chỉ vài tuần lễ, Đông Âu đã thật sự thay đổi bộ mặt chánh trị. Những chế độ ở đây được thiết lập sau thế chiến II theo áp lực của Liên-sô đều sụp đổ. Tên nước được đồng loạt vứt bỏ tỉnh từ « xã hội chủ nghĩa » hoặc « nhân dân ». Những nước này sau đó trở thành những nước dân chủ pháp trị thật sự. Tự do, nhân quyền và những nguyên tắc về nền dân chủ pháp trị được luật pháp tuyệt đối bảo đảm. Đường lối các quốc gia này chọn để thật sự từ nay chấm dứt vỉnh viển chế độ cộng sản cai trị từ nửa thế kỷ qua rất ôn hòa bởi nhờ theo đường lối hiến định...


LS. Nguyễn Văn Đài - Hà Nội :
Tính chất pháp lý của
Chỉ thị 06-CT/TW của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam
Sau ngày 30-4-1975, đảng cộng sản được sự soi dẫn của chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước của chúng ta đến cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 10 năm, nhân dân đói khổ lầm than, hàng triệu người phải vượt biển đi tìm tự do và hạnh phúc ở những vùng đất khác nhau trên thế giới. Mấy chục triệu người không đi được phải ở lại để tiếp tục theo sự lãnh đạo của đảng. Năm 1986, đảng cộng sản kiên định lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho việc đổi mới về kinh tế...


Hai Hoàng - Hải Dương :
QUYỀN  LỰC VÀ THAM NHŨNG Ở TỈNH HẢI DƯƠNG
Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng của các quan chức đầu tỉnh Hải Dương ngày càng gia tăng trên quy mô lớn. Phần lớn các quan chức này đều sắp đến tuổi về vườn. Mà đã về vườn là hết lộc, vì vậy, họ tận dụng triệt để quỹ thời gian ít ỏi còn lại ra sức vơ vét những gì có thể vơ vét được từ khối tài  sản nhà nước bằng đủ mọi mánh khóe. Nhân vật đầu tiên cần  phải  kể đến là ông Lê Văn Dưỡng, cựu phó bí thư Tỉnh ủy. Ông này, tuy không có chức năng quản lý nhà nước nhưng đã tự tay ký 23 bản thông báo cho nhiều dự án xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh, giao đất xây dựng… Riêng Dự án Khu dân cư bắc đường Thanh Niên ông "đầy tớ" dân này đã "nhanh tay" ký được 4 thông báo.  Việc làm trên chứng tỏ Tỉnh ủy Hải  Dương chẳng đếm xỉa gì đến vai trò của pháp luật, sẵn sàng nhảy ra tranh giành quyền lợi một cách công khai giữa các quan chức chóp bu cho dù họ vốn là "đồng chí" với nhau. Các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng nhũng trên nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa...


NB. Bùi Tín dịch :
Ho Chi Minh, le détournement du patriotisme /
Hồ Chí Minh, cuộc tước đoạt lòng yêu nước của Jean – François REVEL Hồ Chí Minh đã có thể được coi là anh hùng của nước Việt nam hiện đại và dân chủ, đã có thể được coi là nhà lãnh đạo đã đưa đất nước của ông ra khỏi cảnh thuộc địa để bước lên nền văn minh mới, kết hợp truyền thống với đổi mới.
Nhưng khốn thay, mục tiêu của ông ta không phải là nền độc lập của nước Việt nam, mà là sự hội nhập vào quốc tế cộng sản. Mục tiêu của ông Hồ không phải là giành lại cho nhân dân quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền chọn lựa người lãnh đạo, quyền có luật pháp của mình và lối sống của mình. Mục tiêu của ông ta là cưỡng bức nhân dân phải chấp nhận chế độ toàn trị kiểu Stalin, với tất cả đặc điểm của nó: những cuộc hành quyết không qua xét xử, trại tập trung, sự chà đạp nhân phẩm trong ‘’cải tạo ‘’, quần chúng chết đói và tham nhũng của kẻ lãnh đạo.


Hữu Hải (Cán bộ CS) :
HÃY ĐỂ CHO NHÂN DÂN TỰ QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI BIỂU CHO CHÍNH MÌNH
Là nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân Việt Nam chịu nhiều đau khổ do thực dân Pháp đô hộ và giai cấp phong kiến áp bức bóc lột. Các tầng lớp nhân dân lao động khát khao có được độc lập, tự do, thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ. Độc lập dân tộc đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại, chế độ phong kiến đã trở thành lỗi thời kìm hãm phát triển....


SAN FRANCISCO CHRONICLE MAGAZINE :
Sự Hình Thành Nhà Đối kháng Trên Nét
Đỗ Thành Công đã nỗ lực rất nhiều với tư cách là người tị nạn và cha của ba đứa con. Nhưng chính cuộc sống bí  ẩn  kiên trì đấu tranh dân chủ cho Việt Nam đã tạo ông thành một sự kiện chú ý nơi công luận quốc tế...
Ngay lập tức, anh đã biết anh đang bị theo dõi.
Vào một buổi sáng mùa hè nóng bức trong cuối tháng Bảy, Đỗ Thành Công rời khỏi khách sạn ở Sài Gòn. Các công an thường phục bắt đầu bám sát theo anh bằng đi bộ và xe máy, họ len lỏi lách ngang dọc qua đám đông trên đường Đông Du.
Họ đã biết được gì?
Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông San Jose đã cố gắng lách tránh, cắt đuôi công an, mật vụ trước khi anh thoát khỏi họ. Nhưng khi trở lại khách sạn sau vài tiếng đồng hồ, công an cũng đang canh chừng ở đây, có cả một bộ phận theo dõi với máy chụp hình tầm xa.


NB. Bùi Tín :
Mười hai sự kiện làm phấn chấn các chiến sỹ dân chủ trong và ngoài nước
  1-/  Một loạt báo mới công khai ra mắt trên mạng và trong xã hội khẳng định các quyền tự do vốn có trong xã hội, còn được Hiến pháp công nhận, không cần xin phép theo luật vì luật trái với Hiến pháp là vô giá trị : Tiếng nói tự do dân chủ, Tiếng nói Tập họp thanh niên dân chủ Việt nam, tập san Dân chủ tự do, nguyệt san Tự do Ngôn luận, bán nguyệt san Tổ Quốc … 2-/  Một loạt tổ chức chính trị mới xuất hiện cũng dựa trên những cơ sở trên đây, đó là : Khối Tuyên ngôn Dân chủ Tự do 8406 (ra đời ngày 8-4-2006 ; đến tháng 7-2006 đã có 2.136 người trong nước ký tên tham gia), đảng Dân chủ Việt nam (XXI), đảng Dân chủ Nhân dân, đảng Thăng Tiến, Tập họp Tương lai Vịêt nam (dự định), Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt nam, Công đoàn Độc lập, Hiệp hội Đoàn kết Công nông, Hội dân oan, Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và tôn giáo trong và ngoài nước …


NB. Ngô Nhân Dụng :
Chấm dứt tình nghĩa vô sản với Bắc Hàn Ngày hôm qua có tin Thái Lan đã mua 1.3 tấn vàng của Bắc Hàn, trị giá 28 triệu Mỹ kim. Nhưng trong 11 tháng đầu năm nay Thái Lan đã mua 80 tấn vàng, phần lớn để làm nữ trang, cho nên chỉ mua một tấn vàng không phải chuyện lạ. Không lạ, tại sao lên mặt báo? Ðiều lạ là do Bắc Hàn bán. Ðó là bọn người ăn gian nói dối trâng tráo nhất trong các chế độ cộng sản. Vì thế người ta phải nghi ngờ không biết có ai mua ai bán vàng thật hay không! Hay đó chỉ là một trong các thủ đoạn rửa tiền? Trong ba năm từ 2002 đến 2005, ngân hàng Delta Banco Asia ở Macau cũng nói họ đã mua 9.2 tấn vàng của Bắc Hàn, tiền ký thác trong ngân hàng đó là tiền bán vàng mà các công ty và ngân hàng Bắc Hàn gửi tại Banco Delta. Cuối năm ngoái chính phủ Mỹ đã yêu cầu các ngân hàng Mỹ không được giao dịch với Banco Delta, vì nghi họ phụ trách việc rửa tiền cho Bình Nhưỡng. Trong ngân hàng này còn 24 triệu Mỹ kim của các ngân hàng Bắc Hàn, đang bị phong toả không rút ra được. Chính phủ Bình Nhưỡng đòi Mỹ phải ngưng vụ phong toả đó họ mới chịu nói chuyện ngưng thử bom nguyên tử.


Ts. Nguyễn Thanh Giang :
Đ
ón mừng 2007, nhìn lại 2006
Ở Việt Nam, năm 2006 ghi nhận hai sư kiện quan trọng nổi bật. Một là, Việt Nam được gia nhập WTO. Hai là, tổng thống Hoa Kỳ George Bush sang thăm Việt Nam nhân Hội nghị APEC 14 mà cái bắt tay khăng khít cùng câu nói chân tình : “ Ngài Thủ tướng có thể hoàn toàn tin ở tôi ” trong buổi trò chuyện kéo dài hơn 10 phút lúc chia tay “ dùng dằng nửa ở nửa về ” ngay trước tiền sảnh tòa khánh tiết của chính phủ CHXHCNVN giữa Tổng thống G.Bush và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi dấu một thời kỳ mới trong bang giao Việt Nam- Hoa Kỳ, thời kỳ giao thương hữu hảo.


LS. Nguyễn Văn Đài :
Ngày 8 tháng 4 năm 2006 sẽ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam Thời khắc đón chào năm mới 2007 đang đến gần, và năm 2006 đang dần khép lại với những sự kiện nổi bật trong năm về sự phát triển của phong trào dân chủ Việt Nam. Tạp chí Time của Á châu đã nhận xét: " tương lai khi công cuộc dân chủ hoá Việt Nam thành công thì ngày 8 tháng 4 năm 2006 sẽ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam". Ngày 8-4-2006 bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam đã được công bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, Khối 8406 ra đời tạo đà cho đảng Dân chủ Việt Nam khôi phục hoạt động và đổi tên thành đảng Dân chủ XXI, và từ đó lần lượt đến đảng Thăng Tiến được thành lập và công khai hoạt động trong nước. Tiếp đến là Công đoàn độc lập, Hội đoàn kết Công Nông, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, Hội dân oan Việt Nam


GS. Nguyễn Học Tập :
Cách mạng hay không Cách mạng ở Nga và Đông Âu ?
Mấy lúc gần đây không thiếu ít nhiều dư luận cho rằng cuộc chiến đấu của những người Quốc Gia chống lại Cộng Sản để mong đem lại dân chủ, tự do và nhân quyền cho đất nước là hành vi của những người quá khích, không còn hợp thời.


TS. Mai Thanh Truyết :
VIỆT NAM chặng đường hội nhập toàn cầu hóa Kể từ sau ngày 30-4-1975, Việt Nam có thể được xem như hoàn toàn thống nhất về phương diện chính trị, địa dư, và xã hội. Lãnh thổ Việt Nam được đảng Cọng sản thu về một mối, được toàn trị do một Trung ương đảng gồm 160 Ủy viên chính thức, 21 Ủy viên dự khuyết, và 14 Ủy viên Bộ chính trị, tổng cộng 195 bộ óc “ưu việt” Việt Nam điều hành tất cả mọi sinh hoạt của 84,7 triệu dân (thống kê tháng 5-2006).


LS. Trần Lâm - Hải Phòng :
Thẩm phán, Ông là ai ? Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Ngành tư pháp, trong đó có ngành Toà án, phải chịu sự lãnh đạo của Đảng là điều hiển nhiên. Tiếc thay, khái niệm này lại được hiểu và diễn ra trong thực tiễn: các cấp uỷ Đảng can thiệp cả vào việc xét xử các vụ án cụ thể. Khái niệm Tư Pháp độc lập, Thẩm Phán độc lập xét xử, chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật, đôi lúc cũng có người nói đến nhưng rụt rè như nói đến một điều cấm kị.


GS. Nguyễn Học Tập :
Bảo trợ pháp lý cho người yếu kém
"Đối với những ai không có khả năng, bằng các cơ quan liên hệ sẽ được thiết lập, các phương tiện để khởi tố và tự vệ đều được bảo đảm  trước bất cứ phiên toà nào".


NB. Bùi Tín :
Không cánh mà bay ?
- Không cánh mà bay ! Tôi thốt lên lời than này không phải để  nói về một vụ mất cắp, như thông thường mọi người có thể nghĩ. Tôi thốt lên lời than này khi đọc trên mạng VN-Net trong nước lời kêu gọi bạn đọc tham gia cuộc thảo luận rộng rãi về chủ đề : ‘ Làm thế nào để Việt nam bay lên ? ‘’.
 

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.