.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)
  Tin tức Phật giáo khắp nơi

Ngày về nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại lần thứ nhất tại Canada thành công viên mãn

 • 30.09.2007 | PSN tổng hợp

PSN.- Ngày Về Nguồn, một loại hình hòa hợp Tăng đoàn theo nguyện ước của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại chùa Pháp Vân, Mississauga Canada từ ngày 21 đến 23 tháng 9 năm 2007  với sự tham dự của 96 vị Tăng Ni gồm đủ các thành phần tổ chức (Giáo Hội) và môn phái khác nhau, đến từ các châu lục Âu - Úc - Mỹ và Canada.

Được biết, đây là lần họp mặt có tính quy mô, không phân biệt tổ chức và môn phái của Phật giáo Việt Nam ở Hải Ngoại đầu tiên sau 32 năm ly tán vì tai ách chính trị hà khắc.

Cho dù trước, trong và sau ngày khai mạc đã bị nhiều thế lực đen tối đến từ mọi phía phá hoại vì hiểu lầm hoặc vì cố ý. Nhưng với đức từ bi và trí tuệ những người con trưởng của Như Lai đã vượt qua mọi thử thách đưa Ngày Tăng Đoàn hòa hiệp đến mức thành công viên mãn.

Ngoài ra còn có sự hỗ trợ rất tích cực rất đông đảo và đa dạng của giới Cư sĩ hộ pháp, họ rất vui mừng chứng kiến tậm mắt khung cảnh, trang nghiêm, thanh tịnh, chan hòa ánh từ quang trong 3 ngày Tăng Ni hòa hiệp.

Phù Sa trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương : Lời tâm nguyện - Lời cầu nguyện, và Danh sách Tăng Ni tham gia Ngày Về Nguồn lần thứ nhất 2007 tại chùa Pháp Vân, Mississauga Canada.

 

TÂM NGUYỆN CỦA TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
TRONG NGÀY VỀ NGUỒN

 

 

 

Chư Tôn Đức Tăng Ni chụp hình lưu niệm trước
chùa Pháp Vân Canada trong ngày Về Nguồn
từ 21-23 tháng 9 năm 2007

 

Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại hình thành với ý nguyện khai mở một tụ điểm nhân duyên cho sự trở về và đoàn tụ để tiếp nhận nguồn năng lực thanh tịnh hòa hợp của Tăng-đoàn. Nguồn năng lực ấy, do thanh tịnh mà có thể trải ra vô hạn, do hòa hợp mà có thể mở rộng vô biên. Sức mạnh của Tăng-đoàn là từ nơi ấy. Tăng-đoàn là biển lớn thanh tịnh trang nghiêm trùm khắp mọi sinh hoạt của các giáo hội, hệ phái, tông môn. Về mặt bản thể, biển lớn thanh tịnh ấy (thanh tịnh đại hải) bao gồm tất cả những người xuất gia, trưởng tử Như Lai, không giới hạn quốc gia, chủng tộc, hệ phái, giáo hội; về mặt hình thức, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại là nơi qui tụ của Tăng Ni Việt Nam hành đạo ngoài nước, lấy tăng-đoàn làm cội gốc, đặt sự nghiệp giải thoát giác ngộ lên hàng đầu, và lấy việc hoằng pháp lợi sinh làm gia vụ.

Cá nhân tăng sĩ cho đến các tổ chức giáo hội khi đến với Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại không cần phải rời bỏ tổ chức giáo hội hay hệ phái của mình, vì Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại không phải là một tổ chức hành chánh tập trung: không có tính cách giới hạn, bó buộc hay loại trừ. Mỗi tổ chức giáo hội, hệ phái vẫn tiếp tục duy trì sắc thái riêng của mình trong cơ cấu tổ chức và đường hướng sinh hoạt, mà không bị trở ngại gì với sinh hoạt chung của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Hơn thế, từ nơi giao hội và đoàn tụ của Ngày Về Nguồn do Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại khởi xướng, các giáo hội, hệ phái có cơ hội để học hỏi, trao đổi, hỗ trợ nhau trong tất cả những sinh hoạt phật-sự tại địa phương, hay cho tổ chức của mình.

Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại mang hai mục đích rõ rệt:

 • Ngày hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư và liệt vị thánh tử đạo: Đây là dịp để Tăng Ni mọi giáo hội và hệ phái có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung nhằm khắc ghi và tán thán ân đức truyền bá, bảo vệ đạo pháp của tiền nhân. Tưởng niệm công hạnh của chư lịch đại Tổ sư là để nhắc nhở chính mình noi gương theo dấu trong sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp;
 • Tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi: Đã nhiều năm qua, do hoàn cảnh ly hương vì lý do tị nạn, đoàn tụ, du học hoặc hoằng pháp, Tăng Ni Việt Nam đã chia nhau hành đạo khắp năm châu, chưa hề có cơ hội đoàn tụ đông đủ. Những ngày đại lễ và các đại hội được tổ chức hàng năm tại các tu viện, tự viện, đều được tổ chức riêng biệt và giới hạn trong phạm vi trụ xứ, hệ phái hay giáo hội, chứ không mang tính cách chung của đại thể Tăng-đoàn. Ngày Về Nguồn đáp ứng được nhu cầu đoàn tụ rộng rãi ấy.

Trong 3 Ngày Về Nguồn vừa qua, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại vân tập nơi đạo tràng Pháp Vân này bằng tâm thanh tịnh hòa hợp, bằng tinh thần hỷ xả khoan dung của người con Phật xuất gia, ngồi lại với nhau trong đạo tình thâm sâu, cùng học hỏi, chia sẻ, cảm thông và sách tấn nhau thể hiện tinh thần của Bảy Pháp Bất Thối mà đức Từ phụ giáo huấn.
Giờ đây, từ dưới chân Đức Phật và trước giác linh chư lịch đại Tổ sư, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại chúng con với ý thức xây dựng đạo nghiệp tự thân và trách nhiệm với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại, xin đem hết tâm thành phát nguyện:

 • Nguyện giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần để bản thể Tăng-già luôn được tỏa sáng, xứng đáng với ngôi vị chúng trung tôn, là bậc tai mắt của trời người;
 • Nguyện đặt Tăng đoàn lên trên cá thể để như biển lớn thanh tịnh, đem tinh thần tương ái, tương kính, tương sám và tương thuận mà sống chung với nhau, cùng nhau tụ họp trong hòa hợp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào;
 • Nguyện luôn ý thức vai trò và sứ mệnh của hàng trưởng tử Như Lai đối với mạng mạch Chánh Pháp và với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam mà lịch đại Tổ sư đã dày công khai sáng và truyền thừa, để trên không phụ ân Thầy-Tổ, dưới cứu độ chúng sinh.

Bình bát, ca-sa, không gia đình, dấn thân vào đạo lớn, người xuất gia chúng con học theo hạnh người xưa: lấy ba cõi làm quán trọ, xem sinh-tử như trò đùa, ngoài thì mong thể hiện uy nghi của bậc đại trượng phu, trong thì nguyện vun bồi giới đức của kẻ xuất trần. Trong nỗ lực kiên cường và cô đơn hướng về mục tiêu tối hậu, chúng con làm sao không khỏi phải vượt qua muôn triệu chướng duyên và thử thách của thế đạo, nhân tâm. Ngoảnh trước, nhìn sau, chỉ có thầy-trò, huynh-đệ là đồng hành pháp lữ. Trong tâm cảm như vậy, chúng con không thể không nhìn nhận nhau, không thể không rơi lệ mừng vui với những ngày đoàn tụ hiếm hoi như thế này trong chuỗi dài dấn thân hành đạo cứu đời.

Ngày Về Nguồn đã mở ra như thế, chỉ là thời gian ngắn ngủi và tụ điểm nhỏ hẹp cho những kẻ “phát túc siêu phương,” nhưng cũng nguyện được là điểm sáng trang nghiêm của biển lớn Tăng-già.

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát Ma-ha-tát.
Tăng Ni Việt
Nam Hải Ngoại tham dự Ngày Về Nguồn lần thứ I năm 2007
tại Chùa Pháp Vân, Mississauga, Canada.


LỜI CẦU NGUYỆN
(đọc trong Lễ Hồi Hướng Bế Mạc)

 

 

 

TT. Thích Tâm Hòa trưởng ban tổ chức đọc
Lời Cầu Nguyện trong buổi lễ Bế Mạc ngày Về Nguồn 23/9/2007

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

       Chúng con, Tăng Ni Việt Nam đang tu học  và hành đạo ở nhiều nơi trên thế giới cùng nhau tụ họp tại Đạo Tràng Pháp Vân, Gia Nã Đại, một lòng hướng về Tam Bảo thường trụ trong mười phương, chí thành kính cẩn dâng lời cầu nguyện:

- Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn để soi sáng đường đi cho dân tộc và nhân loại chúng con.  Nguyện cho nền Phật giáo ở Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã dày công khai sáng vun bồi mãi mãi là nền móng đạo đức, là nguồn sống tâm linh của giống nòi Việt Nam.  Giữa lúc thế đạo ngửa nghiêng, nhân tâm ly tán với bao chướng nạn dẫy đầy này, chúng con còn mong ước nào hơn là mong cho các bậc Hùng Sư Đại Sỹ cất lên đuợc tiếng nói của Từ Bi, Trí Tuệ giữa muôn trùng sóng gió tai ương; mong cho những tâm hồn cao cả đã vì không nỡ để Thánh giáo suy, không đành nhìn chúng sanh khổ mà dấn thân vào đạo lớn mỗi mỗi đều thành tựu đuợc hạnh nguyện của mình để cho nền Đạo được vững bền trên quê hương.

- Nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng con, đã triền miên trong thảm họa của chiến tranh thù hận và phân ly tan tác sớm tìm được con đuờng hóa giải mọi oán cừu oan khiên để người người trên quê hương được sống trong an toàn hạnh phúc và với tự do chân thực như phẩm giá cao quý của mình.  Chủ nghĩa mà chi khi non nước điêu linh! chế độ mà chi khi sinh dân độ thán! Chúng con xin trải hết lòng ra mà cầu nguyện cho không ai còn đem ác tâm mà chà đạp ai,  không ai còn thành kiến mà làm cho ai phải sống kiếp đọa đày.  Tai trời ách nước đã nhiều!  Chúng con xin hết dạ cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cho kẻ đói được cơm, người đau được thuốc, cho không ai còn vùi thân trong cảnh gió lạnh mưa sa não nùng.

- Nguyện cho loài người trên mặt đất này không ai còn sống trong ngục tù của chủ nghĩa hận thù cuồng tín và tham vọng cuồng si.  Kỳ thị và bất công đang tạo nên bao mối xung đột.  Khủng bố và chiến tranh đang gieo rắc bao chết chóc đau thương ở khắp mọi nơi.  Từ tận đáy lòng, chúng con xin cho từ tâm mở rộng, đèn tuệ sáng soi để cho người người đuợc sống với nhau trong tình huynh đệ bao la và để cho mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn cho loài người và cả muôn loài đều an lạc.

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát!


CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI THAM DỰ NGÀY VỀ NGUỒN LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC TẠI CHÙA PHÁP VÂN, MISSISSAUGA, VÀO CÁC NGÀY 21, 22 & 23 THÁNG 9 NĂM 2007

 

CHÂU ÂU:

 1. Hòa Thượng Thích Minh Tâm (France)
 2. Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (France)
 3. Thượng Tọa Thích Quảng Bình (Denmark)
 4. Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (France)
 5. Thượng Toạ Thích Quảng Hiền (Switzerland)
 6. Thượng Toạ Thích Thông Trí (Holland)
 7. Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (France)
 8. Sư Cô Thích Nữ Diệu Trạm (France)

CHÂU ÚC:

 1. Thượng Tọa Thích Trường Sanh  (New Zealand)
 2. Thượng Tọa  Thích Nhật Tân (Queensland, Australia)
 3. Thượng Tọa Thích Thiện Hiền (Sydney, Australia)
 4. Thượng Tọa  Thích Tâm Phương (Melbourne, Australia)

HOA KỲ:

 1. Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Minnesota)
 2. Hòa Thượng Thích Nguyên Lai (California)
 3. Hòa Thượng Thích Trí Chơn (California)
 4. Hòa Thượng Thích Chơn Thành (California)
 5. Hoà Thượng Thích Hành Đạo  (California)
 6. Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Texas)
 7. Hòa Thượng Thích Nguyên An (Washington)
 8. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí  (California)
 9. Thượng Toạ  Thích Nguyên Hạnh (Texas)
 10. Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu (California)
 11. Thượng Tọa Thích Minh Dung (California)
 12. Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn (Illinois)
 13. Thượng Tọa Thích Nhật Huệ  (California)
 14. Thượng Tọa Thích Thông Hải (Hawaii)
 15. Thượng Toạ  Thích Nguyên Đạt (Texas)
 16. Thượng Toạ  Thích Thiện Long (California)
 17. Thượng Toạ  Thích Tâm Tường (California)
 18. Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Florida)
 19. Thượng Tọa  Thích Minh Hạnh (Illinois)
 20. Thượng Tọa  Thích Tâm Thành (California)
 21. Thượng Tọa Thích Ẩn Long  (Oregon)
 22. Đại Đức Thích Minh Điền (Virginia)
 23. Đại Đức Thích Nguyên Kim (Washington)
 24. Đại Đức Thích Bảo Thành (Maryland)
 25. Đại Đức Thích Thiện Lợi (Connecticut)
 26. Đại Đức Thích Quảng Thiện (California)
 27. Đại Đức Thích Thiện Nhân  (California)
 28. Đại Đức Thích Hồng Minh (California)
 29. Đại Đức  Thích Thanh Tịnh (Indiana)
 30. Ni Sư Thích Nữ Như Hoa (Massachusett)
 31. Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện (Indiana)
 32. Ni Sư Thích Nữ Trí Hoà (Massachusett)
 33. Ni Sư Thích Nữ Như Tâm (Massachusett)
 34. Sư Cô  Thích Nữ Diệu Tánh (California)
 35. Sư Cô Thích Nữ Như Chánh (Massachusett)
 36. Sư Cô Thích Nữ Như Hương (Massachusett)
 37. Sư Cô  Thích Nữ Như Bảo (Massachusett)
 38. Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí (California)
 39. Sư Cô Thích Nữ Tánh Lạc (Indiana)
 40. Sư Cô Thích Nữ Thiện Ngọc (Indiana)
 41. Sư Cô Thích Nữ Quảng Duyên (Indiana)
 42. Sư Cô Thích Nữ  Nguyên Thể (Indiana)
 43. Sư Cô Thích Nữ Quảng Tịnh (California)
 44. Sư Cô Thích Nữ Thanh Hương (New York)
 45. Sư Cô Thích Nữ Đại Kính (New York)
 46. Sư Cô Thích Nữ Pháp Niệm (California)

GIA NÃ ĐẠI:

 1. Thượng Tọa Thích Thiện Quang (Calgary)
 2. Thượng Toạ  Thích Trí Thành (Mississauga)
 3. Thượng Tọa Thích Bổn Đạt (Ottawa)
 4. Thượng Tọa Thích Trường Phước (Montreal)
 5. Thượng Toạ  Thích Tâm Hòa (Mississauga)
 6. Thượng Toạ  Thích Nguyên Lạc (Mississauga)
 7. Thượng Toạ  Thích Nhật Quán (Mississauga)
 8. Thượng Tọa Thích Huệ Minh (Toronto)
 9. Thượng Tọa Thích Trí Dũng (Toronto)
 10. Đaị Đức Thích Tâm Đăng (Hamilton)
 11. Đại Đức Thích Như Thanh (Toronto)
 12. Đaị Đức Thích Trí Thoát (Windsor)
 13. Đại Đức Thích Tâm Minh (Mississauga)
 14. Đại Đức Thích Pháp Ấn (Victoria)
 15. Đaị Đức Thích Nguyên Mãn (Toronto)
 16. Đại Đức Thích Đạo Chơn (Montreal)
 17. Đại Đức Thích Đạo Hạnh (Kitchener)
 18. Đại Đức Thích Thông Trí (Kingston)
 19. Đại Đức Thích Chân Tuệ (Brampton)
 20. Ni Sư Thích Nữ Từ Trí (Montreal)
 21. Ni Sư Thích Nữ Minh An (Vancouver)
 22. Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu (Montreal)
 23. Sư Cô Thích Nữ Như Đức (Montreal)
 24. Sư Cô Thích Nữ Viên Tánh (Ottawa)
 25. Sư Cô Thích Nữ Diệu Hiền (Manitoba)
 26. Sư Cô Thích Nữ Linh Chí (Windsor)
 27. Sư Cô Thích Nữ Thanh Quang (Quebec)
 28. Sư Cô  Thích Nữ Chơn Thành (Toronto)
 29. Sư Cô Thích Nữ Phúc Chính (Toronto)
 30. Sư Cô Thích Nữ Chân Huệ (Mississauga)
 31. Sư Cô Thích Nữ Hỷ An  (Montreal)
 32. Sư Cô Thích Nữ Hỷ Lạc (Montreal)
 33. Sư Cô  Thích Nữ Tịnh Niệm (Montreal)
 34. Sư Cô  Thích Nữ Phước Hiền (Montreal)
 35. Ni Cô  Thích Nữ Nhất Nguyện (Montreal)
 36. Ni Cô Thích Nữ Diệu Thuần (Montreal)
 37. Ni Cô Thích Nữ Phước Bình (Montreal)
 38. Ni Cô Thích Nữ Tánh Hiền (Ottawa)

 

BBC NÓI VỀ
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

Thích Nhất Hạnh là một thiền sư nổi danh trên thế giới, là một  văn nhân, một thi nhân, một học giả, mà cũng là một người đấu tranh cho hòa bình. Bên cạnh đức Đạt Lai Lạt Ma thì Thầy là bậc đạo sư nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra Thầy còn là tác giả của trên một trăm cuốn sách, trong đó gồm có những "xếp hạng bán chạy nhất“ (bestsellers)  như những cuốn Hòa Bình Từng Bước Chân (Peace is Every Step), Phép lạ của sự  Tỉnh thức (The Miracle of Mindulness), Chúa  ngàn  đời, Bụt ngàn đời (Living Buddha Living Christ) và Giận (Anger)

Thầy Nhất Hạnh  sanh năm 1926, Thầy xuất gia năm 16 tuổi. Chỉ 8 năm sau Thầy dựng lên Trung tâm  Phật giáo  Ấn quang (An Quang Buddhist Institute) tại Sài Gòn. Năm 1961 Thích Nhất Hạnh -người được những  môn đồ  gọi là Thầy- đã xuất ngoại du học tại Hoa Kỳ và giảng dạy môn Tôn giáo đối chiếu tại các đại học Columbia và Princeton. Hai năm sau Thầy quay trở về quê hương để góp phần hướng dẫn  nỗ lực hòa bình của Phật giáo.

Rằm tháng hai năm 1964 Thầy thành lập Dòng tu Tiếp hiện (the Order of Interbeing), vào đúng giai đoạn chiến tranh leo thang khốc liệt tại Việt Nam, lúc mà  giáo lý của Đức Thế Tôn cần thiết vô cùng để đối đầu lại với hận thù, bạo động và chia rẽ đang bao phủ khắp quê nhà. Vào giai đoạn này. Dòng tu bao gồm một số nhỏ những thành viên chí nguyện dấn thân vào những công tác xã hội và hành trì theo lý tưởng của Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Dòng tu được xây dựng trên căn bản của 14 giới Tiếp Hiện, cũng còn được gọi là những phương pháp thực tập chánh nhiệm. Cũng trong năm ấy với một nhóm những giảng sư và sinh viên đại học tại Việt nam ngài thành lập nên Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đào tạo những nhóm tác viên trẻ tuổi dấn thân vào những làng mạc xa xôi giúp xây cất  những trường học, những bệnh xá và gầy dựng lại những thôn xóm đã bị hủy diêt vì đạn bom. [ Tháng 2 năm 1964 Thầy thành lập Viện Cao Đẳng Phật Học tại Sài Gòn, và chỉ non 14 tháng sau nó được Thầy nâng lên thành Viện đại học Vạn Hạnh (bổ túc của Phù Sa) ].

Hai năm sau, vào năm 1966, Thầy rời Việt nam ra xứ ngoài để vận động kêu gọi hòa bình. Nhà cầm quyền  đương thời vì thế cấm cửa không cho phép Thầy  hồi hương. Năm 1967 khi đề nghị Hội đồng Nobel trao giải Nobel Hòa bình cho Thầy, ông Martin Luther King đã phát biểu:  "Ông thầy tu mãnh khảnh xuất thân từ Việt nam này, ngài là một học giả uyên thâm. Những phát kiến cho hòa bình của ngài, nếu áp dụng được, sẽ dựng nên một tượng đài cho tinh thần  hòa đồng, tình huynh đệ  và nhân bản".

Năm 1969 Thầy hướng dẫn Phái đoàn Hòa bình Phật giáo tham dự Hội nghị Hòa bình Paris và thành lập Unified Buddhist Church (UBC) tại Pháp quốc. Lúc khởi đầu Giáo hội đặt cơ sở tại Thiền Đường Sweet Potatoes năm 1975. Pháp Từ của Thầy được truyền bá mỗi lúc một rộng rãi và tăng đoàn phát triển mạnh mẽ. Năm 1982 Làng Mai (Plum Village) được thành lập. Tọa lạc tại miền nam nước Pháp, Làng Mai là một Trung tâm Thiền tập và là cơ sở của Dòng tu Tiếp hiện. Mỗi năm hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới từ những truyền thống tâm linh khác nhau khắp nơi đổ về Làng Mai để nghe pháp thoại và tu tập. Đây là trú xứ thường xuyên của Tăng đoàn (đoàn thể của những người tu tập) gồm khoảng 150 các thầy, các sư cô cùng các cư sĩ thường trú (Số thiền sinh gia tăng theo thời gian, tính đến nay thì đã vượt xa con số 150 / PS bổ túc).

Điểm nổi bật của pháp môn thầy Nhất Hạnh trao truyến là việc nhấn mạnh đến yếu tố hạnh phúc, hạnh nguyện  dấn thân vào đời và áp dụng được phương pháp thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày. Chánh niệm là có mặt trong phút giây hiện tại để có thể có thể nhận diện được những gì đang xẩy ra trong thân, trong tâm ta và cả trong thế giới chung quanh ta. Pháp môn Thầy dạy chú trọng đến thực tập hơi thở và tỉnh thức đầy chánh niệm từng hơi thở một. Thầy vẫn thường nhắc nhở đệ tử, bất cứ một việc gì xẩy ra đều có thể là cơ hội ngàn vàng để ta có thể tiếp xúc được với thực tại nhiệm mầu, cả đến như chuyện rửa bát hay lái xe. Thầy dạy chúng ta cần nên chấm dứt cuộc nội chiến trong tâm mình, lắng dịu lại cái bung xung trong tâm mình và trở về với giây phút hiện tại. Khi ta được an lành, khi ta hạnh phúc thì ta có thể mỉm nụ cười và ai ai trong gia đình, trong toàn thể xã hội quanh ta đều được hưởng lợi lạc từ niềm an lành của ta. Nhờ thế ta có thể  thực chứng ý nghĩa câu "Không có con đường đẫn tới hạnh phúc – Hạnh phúc là Con đường".

thichnhathanh.shtml

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.