.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

Lâm Đồng: Giải quyết ổn định
sinh hoạt tu học tại tu viện Bát Nhã

  • PSN 17.10.2008

(GN) Sáng 13-10, Thường trực BTS THPG đã triệu tập cuộc họp bất thường (ảnh) để triển khai Công văn số 427/CV/HĐTS ngày 10-10-2008 của Ban Thường trực HĐTS TƯGH về việc tu học của Tăng thân Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc.

Được biết, sinh hoạt tu học của Tăng thân Làng Mai tại tu viện Bát Nhã được sự chấp thuận cho phép của Ban Tôn giáo Chính phủ và HĐTS GHPGVN, và đã chính thức đăng ký với UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 21-8-2006. Do thời gian gần đây, TT.Thích Đức Nghi, viện chủ tu viện Bát Nhã vì bệnh duyên nên không trực tiếp ở tại tu viện để điều hành Phật sự, đồng thời rút lại văn thư xin phép cho Tăng thân Làng Mai sinh hoạt tại tu viện. Điều này đã gây xáo trộn không ít đến chương trình sinh hoạt tu học của Tăng thân Làng Mai cũng như tình hình Phật sự tại địa phương.

Nhằm ổn định tình hình sinh hoạt Phật sự tại địa phương, Thường trực BTS đã quyết định thống nhất bảo lãnh, đề nghị các cơ quan chức năng cho phép Tăng thân Làng Mai tiếp tục được đăng ký tạm trú để tu học theo chương trình đã đăng ký. Hội nghị cũng đã chấp thuận việc TT.Thích Đức Nghi thôi giữ các chức vụ trong BTS THPG tỉnh Lâm Đồng.

 

Tin, ảnh Linh Toàn
(Giác Ngộ)

 

Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc chính là con đường / There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.