.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007

Những kẻ nói ngược

  • PSN - 2.10.2008 | Như Thuyết

Ht. Hộ Giác

Ht. Chánh Lạc

Ô. Võ Văn Ái

Tt. Viên Lý

Tt. Giác Đẳng

Cách nay vài tuần khi đọc Tuyên Bố Chung của các GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Châu Âu, Canada và Hoa Kỳ, trong những lần uống trà tâm sự, mấy người bạn của tôi đã tiên đoán rằng thế nào rồi Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) của ông Võ Văn Ái (VVA) cũng sẽ lên tiếng.

Mấy người bạn tôi mới cùng nhau giải thích thêm về việc tại sao ông VVA phải lên tiếng. Lên tiếng vì mấy lý do: Một, bản chất của ông VVA mà gặp phải việc này thì không thể nào “nhẫn nhục” bỏ qua, hễ đánh ai thì đánh cho tới chết mới thôi. Cứ xem trên trang nhà queme.net cho tới giờ này mà còn “thù” Thầy Nhất Hạnh không chịu thôi, cho nên mới có cái mục “trang ý kiến việc sư ông Nhất Hạnh đi VN,” kéo luôn cả Hội Đồng Lưỡng Viện cùng vào phe để đánh Thầy NH, vì trang queme.net là cơ quan phát ngôn của VHĐ. Hai, lần đầu tiên sau 33 năm lưu vong, cộng đồng PGVN mà đại biểu là các GHTN của các quốc gia và châu lục cùng lên tiếng trong một Tuyên Bố Chung với chữ ký của 104 vị giáo phẩm tăng, ni và cư sĩ là thành viên chính thức của GHTN. Sức mạnh của Tuyên Bố Chung này chính là ở chỗ, đó là tiếng nói chính thức và chung của tập thể đông đảo tăng ni và cư sĩ hải ngoại, chứ không phải theo lối nói xuyên tạc và bóp méo sự thật của HT Hộ Giác là “một số tăng ni hải ngoại.” Ba, khi một tập thể bao gồm thành phần đại đa số tăng ni và cư sĩ là thành viên chính thức của các GHTN tại hải ngoại lên tiếng thì rõ ràng là tất cả những quy chụp, xuyên tạc, vu khống, mạ lị từ một năm nay của nhóm người thiểu số gọi là VPII/VHĐ tự phơi bày bản chất sai lầm, cục bộ, và ác tâm không còn chối cãi được. Lên tiếng vì vậy là để chống chế, bào chữa và chạy tội!

Rồi cách nay hơn một tuần, khi chư tăng ni tề tựu đông đủ từ khắp các nơi trên thế giới về Chùa Bát Nhã tại Nam California, Hoa Kỳ, để dự Ngày Về Nguồn và sau đó một số chư tôn giáo phẩm trong các GHTN tại Châu Âu và Canada ở lại tham dự Đại Hội Thành Lập GHPGVNTNHK, với thành quả rực rỡ và cụ thể đã làm cho cộng đồng tăng già hải ngoại hoan hỷ và đồng hương Phật tử tràn đầy khích lệ, thì mấy người bạn của tôi cũng đoán rằng thế nào PTTPGQT cũng phải lên tiếng. Không lên tiếng làm sao được! Từ một tổ chức GHTN có bề thế có uy tín nhất ở Hoa Kỳ bây giờ sau vụ Giáo Chỉ và Thông Bạch đã loại hết chư Tăng, Ni ra ngoài để còn lại mười mấy vị gọi là “quý hồ tinh” trong VPII/VHĐ, cho nên đã trở thành nhóm rất thiểu số. Hơn nữa, dù nhân danh VPII/VHĐ tổ chức lễ lộc gì cũng chỉ có thể mời được vài chục tăng ni VN, vốn là thầy trò huynh đệ của HT Hộ Giác và Thầy Viên Lý, còn đa phần là tăng ni ngoại quốc để trám chỗ trống, trong khi chư tăng ni của cộng đồng tăng già miền nam Cali mỗi lần tổ chức lễ lộc thì vài ba trăm vị hoan hỷ tham dự.  VPII/VHĐ có văn phòng tại miền nam Cali mà được bao nhiêu cơ sở ở vùng này? Chỉ vỏn vẹn có 2 chùa: Diệu Pháp và Pháp Vân (Chùa Pháp Vân của HT Chơn Trí là vì cái thế chẳng đặng đừng, bởi là hàng môn đệ của HT Hộ Giác, nên không thể chối từ, chứ thật tâm HT không muốn, vì vào VPII thì cũng có nghĩa là cắt đứt giây chuông với toàn bộ các chùa và chư tăng, ni ở đây). Lên tiếng vì vậy là để chống chế, bào chữa và chạy tội!

Hôm nay, sau khi đọc thông cáo báo chí của PTTPGQT phổ biến ngày 26-9-2008, mấy người bạn của tôi nói rằng lên tiếng là quyền tự do ngôn luận của VPII/VHĐ, nhưng chúng ta không thể chấp nhận những điều nói ngược trong Thông cáo báo chí của PTTPGQT và trong Thông Bạch của HT Hộ Giác. Sau khi phân tích kỹ Thông cáo báo chí của PTTPGQT và Thông bạch của HT Hộ Giác, mấy người bạn của tôi đã nhận định rằng ông VVA và HT Hộ Giác là những kẻ nói ngược. Tại sao chúng tôi nói vậy? Nay xin dựa vào Thông Bạch của HT Hộ Giác ký phổ biến ngày 26-9-2008 để đưa ra một số việc mà ông VVA và HT Hộ Giác đã cố tình nói ngược.


I. Điều nói ngược thứ nhất.

Trong phần trả lời số 1, bản Thông Bạch viết: “1. Nói về số lượng chữ ký dưới bản “Tuyên Bố Chung” ký ngày 9.9.2008 được phổ biến, thì tổng cộng gồm có 124 chữ ký Tăng, Ni, Cư sĩ tại Canada, Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Âu châu và Hoa Kỳ. Ngoại trừ một số ít là cựu thành viên của GHPGVNTN, còn đa số các vị khác không thuộc GHPGVNTN và Văn Phòng II Viện Hoá Đạo. Do đó, Văn phòng II Viện Hoá Đạo, là cơ quan tối cao và đại diện duy nhất ở hải ngoại của Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, dưới sự lãnh đạo nghiêm minh của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, không thể xác nhận hư thực về tên tuổi hay quá trình tu học của đa số chư Tăng, Ni, Cư sĩ ký tên dưới Tuyên Bố Chung ngày 9.9.2008. Nhất là ở vào hiện tình có hàng trăm Tăng, Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Nhà nước được gửi ra nước ngoài đến Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và Âu châu hoạt động ;”

Tôi nghĩ HT Hộ Giác và ông VVA nên từ nhiệm các chức vụ trong GH để về tịnh dưỡng là vừa, vì trí óc của HT và ông VVA đã lú lẫn lắm rồi, cho nên, một là, tính lộn số chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ ký tên trong Tuyên Bố Chung lên tới 124 vị, bởi thật sự chỉ có 104 vị mà thôi (GH Canada 29, GH Úc Châu 28, GH Âu Châu 22, và GH Hoa Kỳ 25); hai là mới không còn nhớ các đồng đạo là chư tôn tôn đức lãnh đạo trong các GHTN của các châu cũng như các cư sĩ mà cách nay không lâu còn gặp mặt trong các sinh hoạt của GHTN. HT Hộ Giác và ông VVA có thật đã quên chăng, mới hồi đại lễ Phật Đản năm 2007 tại Chúa Pháp Luân và Bửu Môn, Texas, chư tôn đức trong các GHTN Hoa Kỳ và Canada đã cùng về để dự lễ “thượng thọ” cho HT Hộ Giác và HT Quảng Độ. HT Hộ Giác và ông VVA đã thật quên hay sao, mới hồi giữa năm 2007, HT đã về tham dự Đại Hội Khoáng Đại của GHTN Úc Châu, mà qua Đại Hội này đã công cử thành phần nhân sự, để rồi cũng chính HT ra Thông Bạch 31 gọi GHTN này là “tiếm danh”. HT Hộ Giác và ông VVA quên hay sao, mới vài năm trước đây HT là một trong những vị ở trong Hội Đồng Chứng Minh của GHTN Canada. Vậy mà bây giờ đã ra người xa lạ “không thể xác nhận hư thực về tên tuổi hay quá trình tu học của đa số Tăng, Ni, Cư sĩ ký tên dưới Tuyên Bố Chung.” Tại sao HT và ông VVA lại có thể nói ngược như vậy? Danh sách 104 chư tăng, ni và cư sĩ đó là những vị danh chánh ngôn thuận đã làm việc trong các GHTN của các châu lục.  HT và ông VVA hãy nêu danh vị nào trong đó không là thành viên chính thức của GHTN?

Nhưng trong đoạn văn trích từ Thông Bạch ở trên, HT Hộ Giác và ông VVA nói ngược để làm gì? Để nhắm đến 2 mục đích.

1. Cố tình xuyên tạc và lạc dẫn dư luận để người ngoài cuộc hiểu rằng trong danh sách 104 vị kia, đa phần là không có chức vụ gì trong các GHTN, họ chỉ ký tên đại vào đó mà thôi, cho nên bản Tuyên Bố Chung là không có giá trị.

2. HT Hộ Giác và ông VVA còn thêm câu sau: “Nhất là ở vào hiện tình có hàng trăm Tăng, Ni thuộc Giáo Hội Phật Giáo Nhà nước được gửi ra nước ngoài đến Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và Âu châu hoạt động.” Điều này nói lên thâm ý gì? HT và ông VVA muốn nói rằng trong 104 Tăng, Ni và cư sĩ ký tên trong Tuyên Bố Chung đó, đa phần là những  Tăng, Ni của GH Nhà nước đưa sang hoạt động, họ là cộng sản đó! Ôi tâm địa nào đây? HT và ông VVA hãy đưa danh tánh những vị nào trong số 104 tăng, ni và cư sĩ đó là cộng sản mới đưa qua? HT và ông VVA sao có thể dùng đến thủ đoạn mà tôi nghĩ chỉ có những người trong các đảng phái chính trị bá đạo sử dụng để thanh lọc, để triệt tiêu lẫn nhau? Tâm từ bi của HT để ở đâu? HT Hộ Giác và ông VVA không những nói ngược mà còn nói ác nữa!


II. Điều nói ngược thứ hai.

Trong Thông Bạch viết:  “2. Mục đích bản “Tuyên Bố Chung” của một số Tăng Ni hải ngoại ký ngày 9.9.2008 nhằm phản chống Giáo chỉ số 9 do Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007, Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống do Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ ban hành ngày 25.9.2007, và Thông bạch Tiếm danh GHPGVNTN của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ ban hành ngày 24.8.2008. Do đó, “Tuyên Bố Chung” không liên quan gì đến Phật sự của GHPGVNTN, nên vô giá trị đối với chư Tăng, Ni, Phật tử thuộc GHPGVNTN trong và ngoài nước đang nỗ lực vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội trước âm mưu biến tướng và tiêu diệt GHPGVNTN của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ;”

Đã nói là Tuyên Bố Chung ‘nhằm phản chống Giáo chỉ số 9, Thông Bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9, Thông bạch tiếm danh,’ sao kết luận ngược lại là “Tuyên Bố Chung không liên quan gì đến Phật sự của GHPGVNTN”? Nếu không liên quan gì đến GHPGVNTN, vậy thì các văn bản như Giáo Chỉ số 9, Thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 và Thông bạch tiếm danh là của ai? Nếu của GHTN thì Tuyên Bố Chung nhằm “phản chống” các văn bản đó ắt phải có liên quan đến GHTN chứ? Phải không thưa HT Hộ Giác và ông VVA?

Nhưng có một vấn đề quan trọng mà HT Hộ Giác và ông VVA đã cố tình không nhắc đến chính là tại sao lại có Tuyên Bố Chung?  Tại vì HT Hộ Giác và ông VVA hại người đến chỗ chết mà chưa tha! Giáo chỉ số 9 dẹp bỏ VPII cũ để lập VPII mới, Thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 giải tán tất cả các GHTN Úc Châu, Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ, Thông bạch tiếm danh kết án các GHTN hải ngoại là “tiếm danh” là tiêu diệt GHTN.  Tất cả những việc làm mang lại tai hại không chỉ cho một GHTN của một nước, không chỉ hại cho một nhóm tăng, ni và cư sĩ ở một khu vực nào, mà tai hại cho toàn thể tăng, ni và cư sĩ hải ngoại. Vậy mà VPII đã tự tiện quyết định và làm, không hề có bất cứ sự tham khảo, hội ý, cuộc họp nào. Tuyên Bố Chung để nói cho các vị và công luận biết rằng Giáo chỉ số 9, Thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 là các văn bản phá hòa hợp Tăng, tạo sự phân hóa để dẫn đến làm tê liệt sinh hoạt của GHTN hải ngoại.  Tuyên Bố Chung để nói cho các vị và công luận biết rằng GHTN không phải là của riêng một ai, không ai có quyền dẹp bỏ các GHTN hải ngoại, ai nhân danh GHTN nhưng không thực hiện đúng tinh thần thống nhất, tinh thần của Hiến Chương GHTN thì kẻ đó mới đích thị là ‘tiếm danh’. Vì vậy, HT Hộ Giác và ông VVA không những nói ngược mà còn nói sai để chống chế, bào chữa và chạy tội.


III. Điều nói ngược thứ ba.

Trong Thông Bạch viết: “Trước khi xin gia nhập GHPGVNTN Hải ngoại năm 1992, thì có thể sinh hoạt riêng lẻ và độc lập như “Tuyên Bố Chung” viết trên đây. Nhưng sau khi xin gia nhập rồi, thì cái riêng phải hoà vào cái chung, không thể tự chuyên và hoạt động riêng lẻ. Đây là vấn đề luật định, vấn đề tư cách của những thành viên có văn hoá và kiến thức.”

Ai “xin gia nhập GHPGVNTN Hải ngoại năm 1992”? Các GHTN tại Châu Âu, Châu Úc và Canada không hề xin gia nhập GHPGVNTN Hải ngoại bao giờ. Các GHTN đó, nếu có, là đặt mối liên hệ tinh thần với GHTN trong nước mà thôi. GHTN tại các châu và các quốc gia lấy danh xưng GHPGVNTNHN là muốn tiếp tục sứ mệnh phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại theo tinh thần của Hiến Chương GHPGVNTN thành lập vào năm 1964 trong nước. Các GHPGVNTNHN đó có đầy đủ tư cách pháp nhân và pháp lý để sinh hoạt tại địa phương của mình. Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng VHĐ vì muốn có sự phối hợp Phật sự chung đối với các GHTN tại hải ngoại để hỗ trợ cho công cuộc vận động giải trừ pháp nạn, cho nên, trong Quyết Định số 27 ký ban hành vào cuối năm 1992 đã đề ra  phương thức phối  hợp Phật sự giữa GHTN trong nước, VPII và các GHTN tại các châu lục. Sau đó VPII đã thỉnh mời chư tôn đức Tăng, Ni Giáo Phẩm lãnh đạo trong các GHTN các châu cử đại diện vào trong VPII mà thôi. HT Hộ Giác và ông VVA thử đưa ra văn bản nào chứng minh là các GHTN tại các châu lục đó xin gia nhập VPII xem! Trong Đại Hội Khoáng Đại kỳ III năm 2004 tại Chùa Diệu Pháp, VPII đã có quyết định bổ sung nhân sự của VPII, cho nên yêu cầu GHTN các châu đề nghị danh sách bổ sung. GHTN các châu đã có gửi danh sách bổ sung, nhưng mãi đến khi Giáo Chỉ số 9 phổ biến mà vẫn không thấy VPII công bố danh sách bổ sung của chư tôn đức tăng, ni các GHTN. Nếu là “hòa vào cái chung, không thể tự chuyên và họạt động riêng lẻ” vậy thì các GHTN tại các châu lục đó phải tự xóa sổ đi hay sao? Chính điểm này đã tạo ra nhiều khủng hoảng trong sinh hoạt của VPII, bởi vì, các vị trong GHTN Hoa Kỳ như HT Hộ Giác, HT Chánh Lạc, TT Viên Lý, TT Giác Đẳng, ông VVA không muốn chia xẻ đồng đều trách nhiệm và quyền hạn với các GHTN các châu, cho nên có nhiều độc hành độc đoán trong các quyết định của VPII. Điều này đã tạo ra nhiều tiêu cực cho các GHTN các châu trong việc phối hợp Phật sự.  Bởi vậy, HT Hộ Giác và ông VVA đã nói ngược để chống chế, bào chữa và chạy tội.


IV. Điều nói ngược thứ tư.

Thông bạch viết: “4. Nói về sự tiếm danh GHPGVNTN và tiếm danh chức vụ của tổ chức GHPGVNTN, thì tuy đã tự ý ly khai, phản chống lập trường của GHPGVNTN, một số Tăng Ni hải ngoại vẫn tiếp tục sử dụng danh xưng Giáo hội mà họ chối bỏ khi ký tên dưới bản “Tuyên Bố Chung” ngày 9.9.2008. Xác định sự tự ý ly khai của nhóm người này là y cứ vào sự kiện các người nói trên đã từ khước tham dự Đại hội Bất thường của GHPGVNTN Hải ngoại tổ chức tại Chùa Bửu Môn, Port Arthur, Hoa Kỳ, ngày 10.11.2007 để thâm nhập Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, và tìm phương đối phó chiến dịch nước lũ đàn áp GHPGVNTN trong nước do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phát động. Chẳng những không tham dự cứu nguy Giáo hội trước sự tiến công của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, các Tăng Ni, Cư sĩ tiếm danh GHPGVNTN, tiếm danh chức vụ đã bị xoá bỏ trong GHPGVNTN hải ngoại, lại còn ra văn thư chính thức tẩy chay Đại hội Bất thường ngày 10.11.2007 của Giáo hội.”

HT Hộ Giác và ông VVA nói như vậy tức là chỉ đưa ra một phần sự kiện để đổ lỗi mà không chịu nói hết toàn bộ sự kiện còn lại. Vì vậy, nay tôi xin được nói ra toàn bộ sự kiện còn lại để làm sáng tỏ sự che dấu và cố tình nói ngược của HT Hộ Giác và ông VVA. Trong Đại Hội Thường Niên lần thứ 2, nhiệm kỳ 4, đã quyết định sẽ tổ chức Đại Hội Thường Niên lần 3, nhiệm kỳ 4 vào các ngày 5, 6, và 7 tháng 10 năm 2007 tại Chùa Pháp Luân, Texas. Mọi việc đều đã sẵn sàng, chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ đã mua vé máy bay về phó hội, thì bỗng dưng Giáo Chỉ số 9 và Thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 được phổ biến vào giữa và cuối tháng 9 năm 2007. Liền sau đó, HT Hộ Giác gửi Thông tư khẩn đình hoãn Đại Hội Thường Niên. Trong Thông tư khẩn đình hoãn Đại Hội Thường Niên này đã nêu ra lý do vì tình hình GHTN tại VN đang gặp nguy biến. Thực tế, nếu quả thật GHTN bên nhà đang lâm vào cơn nguy biến thì tại sao không tiếp tục tổ chức Đại Hội Thường Niên để tìm đối sách ứng phó, mà phải đình hoãn. Đình hoãn như vậy rõ ràng là không xem cái gọi là tình hình nguy biến của GHTN trong nước là hệ trọng cần phải giải quyết tức thì mà có âm mưu đen tối. Lý do đưa ra để đình hoãn Đại Hội Thường Niên vì vậy hòan toàn không chính đáng.  Hơn nữa, HT Hộ Giác đã tự ý quyết định đình hoãn Đại Hội Thường Niên mà không hề trao đổi ý kiến hay tham khảo quyết định của các Hội Đồng. Đó là cách làm việc tùy tiện, không tuân theo Quy Chế của GH. Rồi sau đó HT Hộ Giác lại ra Thông tư triệu tập Đại Hội Bất Thường. Có bao nhiêu thành viên trong Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành yêu cầu và chấp thuận cho HT Hộ Giác triệu tập Đại Hội Bất Thường? Trong Quy Chế của GHTNHN tại Hoa Kỳ, vị Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm hoặc vị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành triệu tập Đại Hội Bất Thường nếu được 2/3 thành viên của mỗi Hội Đồng liên hệ yêu cầu, hoặc do trên 2/3 tổng số đơn vị cơ sở GH yêu cầu. Tất cả những điều kiện tiên quyết ghi trong Quy Chế về việc triệu tập Đại Hội Bất Thường vừa nêu trên đều không được HT Hộ Giác chấp hành nghiêm chỉnh khi ra Thông tư triệu tập Đại Hội Bất Thường. Còn một yếu tố rất quan trọng là thời gian. Kể từ ngày chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ nhận được Thông tư triệu tập Đại Hội Bất Thường cho đến ngày hết hạn để phúc đáp danh sách cho Ban Tổ Chức là không đầy 1 tuần lễ. Trong sinh hoạt Phật sự bận rộn và địa dư rộng lớn tại Hoa Kỳ, với thới gian cấp bách như vậy, làm sao chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ có thể sắp xếp kịp công việc để về phó hội. Đây phải chăng là một âm mưu của Ban Tổ Chức cố tình đưa ra thời hạn cấp bách để chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ không thể về tham dự được? Vậy thì làm thế nào đa số thành viên trong các Hội Đồng có thể chấp nhận về tham dự cái Đại Hội Bất Thường sai Quy Chế đó? HT Hộ Giác và ông VVA gần một năm nay có bao giờ tự xét lại việc làm sai trái của mình chưa, mà nay còn viện dẫn đến Đại Hội Bất Thường để đổ lỗi cho chư tăng, ni và cư sĩ đã không về tham dự Đại Hội Bất Thường?

Vậy mà HT Hộ Giác và ông VVA còn bắt bẻ về nguyên tắc sinh hoạt dân chủ: “Nhưng làm sao áp dụng “nguyên tắc sơ đẳng của sinh hoạt dân chủ trong thế giới ngày nay” khi những cựu thành viên ký tên “Tuyên Bố Chung” không hiện diện tại Đại hội ngày 10.11.2007 tổ chức theo tinh thần dân chủ để mọi người được tham gia ? mọi người được phát biểu ý kiến ? mọi người được quyền bênh vực chủ kiến riêng để cuối cùng lấy quyết định chung bảo vệ và phát huy Giáo hội ? Làm sao xây dựng “nền tảng của sự hoà hợp trong sinh hoạt Phật giáo từ ngàn xưa để lại” khi những cựu thành viên ký tên trong “Tuyên Bố Chung” tẩy chay Đại hội ngày 10.11.2007 và các cuộc họp công khai của GHPGVNTN hải ngoại ? phá bỏ nguyên tắc Lục Hoà do Phật chế trong sinh hoạt Phật giáo?”

Các vị có tôn trọng nguyên tắc dân chủ không, khi tự ý quyết định một vấn đề trọng đại của GH là hủy bỏ Đại Hội Thường Niên và rồi triệu tập Đại Hội Bất Thường mà không hề có bât cứ một tham khảo ý kiến gì cả? Đây là nguyên tắc dân chủ của thời đại nào? Các vị độc hành độc đoán sử dụng chính sách thanh trừng nội bộ đối với chư tôn đức tăng, ni như các đảng phái chính trị thế gian mà giờ này còn lên tiếng tố cáo người khác là không sống hòa hợp? Đó là cách hòa hợp gì, sao không thấy đức Phật dạy trong tam tạng kinh điển? Chính vì vậy, HT Hộ Giác và ông VVA đã nói ngược để chống chế, bào chữa và chạy tội.


V. Điều nói ngược thứ năm.  

Trong Thông bạch viết: “Để hiểu rõ nguồn cơn sự việc, cần biết rằng thời gian triệu tập cuộc họp Tăng Ni hải ngoại ngày 7.1.2007 cũng như “Ngày Về Nguồn” tại Canada, Hoà thượng Thích Minh Tâm vẫn còn là thành viên của GHPGVNTN hải ngoại. Thế nhưng Hoà thượng bất chấp Hiến chương GHPGVNTN, Quy chế của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, đi ngược tất cả thủ tục hành chính của một tổ chức theo luật định, triệu tập chư Tăng Ni hải ngoại mà không thỉnh ý hay thông qua sự điều hành của Văn phòng II Viện Hoá Đạo theo pháp quy. Hoà thượng tự ý xin gia nhập GHPGVNTN Hải ngoại từ năm 1992, và là thành viên, tất nhiên Hoà thượng Minh Tâm phải tuân thủ Hiến chương, Quy chế, thủ tục hành chính do tổ chức quy định, không thể tự tung tự tác theo tư ý đi ngược lại quyền lợi và đường hướng của GHPGVNTN nhằm phân hoá Giáo hội.
Bầt ngờ thay, do sự phản kháng kịch liệt phát xuất từ tinh thần dân tộc và cảnh giác cao độ của Cộng đồng Người Việt Tị nạn trên thế giới nói chung và Cộng đồng Phật giáo nói riêng, nên ban tổ chức “Ngày Về Nguồn” đã chồn chân không dám hình thành Giáo hội mới ly khai GHPGVNTN, nên nhóm chủ trương đã phải phân bua giải thích họ họp nhau Ngày Về Nguồn là để “Hiệp kỵ chư Tổ”, và để “Tăng Ni cùng phúng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo”.”

HT Hộ Giác và ông VVA dựa vào điều khoảng nào của Hiến Chương hay Quy Chế mà khẳng định là không cho phép một thành viên của GH tham gia sinh hoạt trong một tập thể Tăng Ni? Vậy thì ông VVA là thành viên trong GHPGVNTNHNHK sao ông còn làm việc cho  cơ quan NED của Mỹ, còn làm Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Nhân Quyền Quốc Tế, còn làm Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người VN? Không lẽ ông VVA làm cho cơ quan nhân quyền thì được bảo vệ nhân quyền, cho nên muốn làm gì thì làm, ngay cả việc chà đạp lên nhân quyền của chư tôn đức tăng, ni hay sao? Còn HT Hộ Giác sao không thấy từ bỏ chức vụ Tăng thống trong Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy? TT Giác Đẳng sao có thể hoạt động trong Học Viện Phật Giáo Hòa Hảo?

Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại chỉ là một tập thể sinh hoạt tăng già của đạo Phật, hoàn toàn không giống một cơ cấu tổ chức như một Giáo Hội. Một vị Tăng sĩ có quyền sinh hoạt trong các tập thể Tăng già, trong các cộng đồng Tăng. Ai có quyền cấm? HT Hộ Giác và ông VVA hãy về mà đọc lại kỹ từ Thông Bạch đầu tiên của HT Thích Minh Tâm ký phổ biến vào giữa tháng 1 năm 2007 đã nói rõ nguyên do, mục đích, phương thức hành đạo và tâm nguyện của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại như thế nào.  Nghĩa là mục đích và tâm nguyện của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đã có từ lâu chứ không phải vì sợ các thế lực vô minh đánh phá rồi mới vội vàng thay đổi như lời ông VVA vu vạ.

HT Hộ Giác không kể cho ông VVA nghe trình tự nói ngược của ngài trong vụ Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại và Ngày Về Nguồn hay sao? Vậy thì chắc là HT vì tàm qúy nên không dám thổ lộ với ai.  Thôi thì để tôi kể cho ông VVA nghe, nhân tiện nhắc lại để HT Hộ Giác nhớ kỹ luôn thể. Trước ngày thỉnh mời chư tăng ni họp tại Phật Học Viện Quốc Tế, HT Thích Minh Tâm có trình bày sự việc cho HT Hộ Giác nghe tại Chùa Pháp Vân. HT Hộ Giác nghe xong cũng hoan hỷ khuyến tấn HT Thích Minh Tâm cứ tiến hành và HT Hộ Giác sẽ đến PHVQT dự nhân ngày giỗ tổ Liễu Quán. Nhưng rồi chư tôn đức tăng ni đều vân tập, mà không thấy bóng dáng HT Hộ Giác đâu cả. Đến khi TT Thích Tâm Hòa gặp HT Hộ Giác tại lễ Hội Quan Âm ở Chùa Việt Nam, Texas, TT Thích Tâm Hòa cũng đã đảnh lễ cung thỉnh HT Hộ Giác quang lâm chứng minh Ngày Về Nguồn. HT Hộ Giác nghe xong cũng tán dương và hứa về tham dự. Chưa hết, đến ngày đại thọ của HT Hộ Giác, TT Thích Tâm Hòa cũng đã đến tham dự trước là mừng khánh tuế của HT sau là đảnh lễ thỉnh HT Hộ Giác quang lâm ngày Về Nguồn. HT Hộ Giác nghe xong cũng hoan hỷ hứa khả về. Vẫn chưa hết, một tuần trước khi Ngày Về Nguồn diễn ra, TT Thích Tâm Hòa đã gọi điện thoại hầu chuyện với HT để biết chuyến bay đưa đón. Nhưng HT Hộ Giác từ chối không tham dự. Vậy mà bây giờ trong Thông bạch này HT Hộ Giác và ông VVA đã nói ngược lại để chống chế, bào chữa và chạy tội.


VI. Điều nói ngược thứ sáu.

Trong Thông bạch viết: “Đu năm nay, ngày 13.3.2008, Hoà thượng Thích Minh Tâm lại ra Thông bạch kêu gọi Tăng Ni, Cư sĩ hải ngoại tham gia Ngày Về Nguồn tại miền Nam California trong hai ngày 18, 19.9.2008 và chỉ thị Hoà thượng Thích Nguyên Trí tổ chức. Kết quả sau cuộc họp Về Nguồn với sự tham dự của nhóm Tăng Ni, Cư sĩ ly khai GHPGVNTN mệnh danh “Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ” ra đời hồi đầu năm 2008 nay tiếm danh thành “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ” cho phù hợp với sự tiếm danh trong “Tuyên Bố Chung” ký ngày 9.9.2008.”

Rõ ràng đây là điều nói ngược để đổi trắng thay đen. Nếu HT Hộ Giác và ông VVA có đọc trong các bản thông bạch, thông báo về việc tổ chức Ngày Về Nguồn 2008 tại Chùa Bát Nhã thì biết rằng trong Ngày Về Nguồn 2007 tại Chùa Pháp Vân, Canada, chư tôn đức tăng ni đã hoan hỷ ủy nhiệm cho HT Thích Nguyên Trí đứng ra tổ chức Ngày Về Nguồn 2008 tại Hoa Kỳ. Ông VVA là cơ quan thông tin mà hổ đồ đối với nguồn gốc tin tức như vậy thì còn gì uy tín để nói cho ai nghe. Nhưng cũng có thể ông VVA biết vậy mà vẫn cứ nói ngược để gieo hoang mang dư luận. Chỉ một việc này thôi, tôi cũng đánh một hỏi rất lớn lên tư cách trung thực làm truyền thông của ông VVA.

Trong Thông bạch này, tôi nghe HT Hộ Giác và ông VVA không ngừng kết án chư tăng ni và cư sĩ trong các GHTN các châu lục là “tiếm danh”. HT Hộ Giác và ông VVA còn sợ người ta không hiểu chữ “tiếm danh” là gì nên đã moi tim óc ra mà giải thích rằng: “Tức cưỡng đoạt danh nghĩa, bản chất và uy tín của GHPGVNTN.” Tôi xin hỏi HT Hộ Giác và ông VVA, giả dụ có “tiếm danh” thì người ta cũng chỉ có thể “tiếm” cái “danh” thôi, chứ làm sao mà “tiếm” được cái “bản chất và uy tín”? Bản chất và uy tín là phần nội thể của một pháp, một thực thể, không ai có thể cưỡng đoạt được. Cũng giống như tôi có thể “tiếm” cái tên của ông VVA, nhưng tôi làm sao “tiếm” được cái bản chất vô minh vọng động và cái uy tín mục rữa của ông VVA được? GHPGVNTN không ai có thể “tiếm danh” mà có được bản chất và uy tín của GH này đã được nhiều thế hệ tăng, ni và cư sĩ Phật tử hy sinh tạo dựng nên. HT Hộ Giác và ông VVA dù có biện giải đến mức nào, dù có kết án người khác cách nào, dù có tung hô GHTN đến đâu, nhưng mà trên thực tế các vị đã làm sai lời Phật dạy,  đã sử dụng phương thức của các đảng phái chính trị thế gian để điều hành GH, dùng chính kiến để thẩm định phẩm hạnh của người xuất gia, đã tạo phân hóa trong nội bộ GH thì chính các vị đã, đang và sẽ là những người phá hoại danh nghĩa, bản chất và uy tín của GHTN. Các vị là thành phần thiểu số trong GHPGVNTNHNHK cưỡng đoạt danh nghĩa của GHTNHNHK, mà bây giờ còn kết án người khác là “tiếm danh”.  Thật là nói ngược để chống chế, bào chữa và chạy tội.


VII. Điều nói ngược thứ bảy.

Trong Thông bạch viết: “2. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc tiêu diệt GHPGVNTN trước cuộc tranh đấu kiên trì và bất khuất của chư Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước suốt 33 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, thì nay vô hình trung các nhóm tiếm danh GHPGVNTN, hậu thân của Thân hữu Già Lam, Về Nguồn, Tăng Ni Việt Nam Hải ngoại, đang thực hiện điều mà nhà cầm quyền Cộng sản mơ ước, qua các hành động công phá GHPGVNTN, tạo tiếng xấu, gây hoang mang dư luận, nhằm đốt giai đoạn để thực hiện chủ trương tiêu diệt GHPGVNTN;”

Ai tiếp tay cho chính quyền CSVN để phá hoại uy tín của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ? Ai nhân danh phát ngôn nhân VHĐ trong các Thông cáo báo chí của PTTPGQT dùng ngôn từ thô lậu, miệt thị hết tập thể tăng ni này đến tập thể tăng ni khác, gọi những tập thể tăng, ni  đó là “bọn này, bọn nọ”? Ai nhân danh phát ngôn viên VHĐ gọi một ông cư sĩ Trí Lực là Thượng Tọa này Thượng Toạ kia, khiến cho cả thế giới đều đánh gía VHĐ là hồ đồ, tăng tục bất minh? Ai nhân danh phát ngôn viên VHĐ giải thích xuyên tạc nội dung Chánh pháp trước công luận, dám sửa lời Phật dạy cho rằng cộng sản là “tập đế” trong “tứ đế” để kích động lòng thù hận? Ai đem bã danh lợi là giải Nobel Hòa Bình dùng làm món mồi để buộc HT Quảng Độ vào vòng danh tướng, khiến cho ngoại nhân xem thường chí nguyện “phát túc siêu phương” của hàng Tăng bảo, khiến cho người đời nghĩ rằng HT Quảng Độ vì cái giải Hòa Bình Nobel mà hy sinh từ mấy chục năm qua? Bấy nhiêu đó đủ để thấy ai từ mấy năm nay đã phá hoại oai đức của nhị vị Đại lão Hòa Thượng lãnh đạo GH. Ông VVA nếu không tin lời tôi thì hãy thực hiện một cuộc thăm dò trong tăng, ni và cư sĩ hải ngoại xem thử uy tín của nhị vị Đại lão Hòa Thượng sút giảm đến mức nào trong cộng đồng người Việt hải ngoại?  Ông đừng tưởng còn một vài chục hội đoàn lên tiếng ủng hộ, còn dăm ba cây viết không xứng tư cách là người biết chữ viết vài ba bài công kích, miệt thị, chụp mũ, nói bừa chuyện thị phi đối với chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ mà cho là nhiều người ủng hộ. Ai chủ trương “thanh trừng nội bộ”, loại bỏ tất cả những vị không đồng tình với ông VVA, HT Hộ Giác, HT Chánh Lạc, TT Viên Lý, TT Giác Đẳng mà Giáo chỉ số 9, Thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9, Thông bạch tiếm danh là những phương tiện để thực hiện. Cũng chính những văn bản đó đã phá nát GHPGVNTN, phá nát cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, điều mà CSVN muốn từ lâu nhưng không làm được. Vậy mà HT Hộ Giác và ông VVA đã cố tình nói ngược để chống chế, bào chữa và chạy tội.


Để kết luận tôi xin kể một câu chuyện về HT Hộ Giác. Câu chuyện xảy ra như sau. Khi HT Chánh Lạc bị tòa án ở Colorado kết án tội vu khống chụp mũ cộng sản và sách nhiễu tình dục, cũng như sau này khi ông VVA tác nghiệp trong GH, tôi có hỏi một người bạn đã từng sinh hoạt trong GHTN Hoa Kỳ rằng tại sao trước sự việc tổn hại uy tín của GH như thế mà HT Hộ Giác không có thái độ gì? Người bạn của tôi trả lời: “HT Hộ Giác là người muốn vo cho tròn mọi chuyện.”

Câu trả lời của người bạn làm cho tôi suy nghĩ: ở ngôi vị lãnh đạo, HT Hộ Giác phải đóng cho tròn trọng trách. Vo tròn theo kiểu đó chỉ khiến cho HT Chánh Lạc, TT Viên Lý, TT Giác Đẳng, ông VVA ngày càng lộng hành. Vo tròn như vậy chỉ đưa GH lăn xuống hố!

Nhưng qua Thông Bạch này, tôi không còn nghĩ HT Hộ Giác là người có cá tánh vo tròn nữa, mà HT đang bóp méo GH, bóp méo sự thật, bóp méo lương tri!!!

Như Thuyết

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống (Đức Phật Thích Ca)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.