.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 
Nhân quả

  • PSN - 19.12.09 | Chánh Pháp


Theo kinh điển nhà Phật, để được làm người một chúng sanh phải có tâm từ, biết tôn trọng sinh mệnh của đồng loại. Thứ hai là biết tôn trọng sở hữu của nhau. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư không dối gạt. Thứ năm là không rượu chè be bét.
 

Đây là 5 món để cho một chúng sanh có thể giữ được tư cách làm người trong hiện tại và tương lai. Con người vốn là giống có trí tuệ, biết phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu. Cho nên được sanh trong loài người, chúng sanh ấy ít nhất phải có được một trong 5 món trên. 5 món ấy giúp cho đời sống con người có được hạnh phúc và an lạc.


Nếu đã được sanh trong loài người mà chúng sanh vẫn giữ bản tánh ác, không biết đúng sai, phải trái, tốt xấu; không biết tôn trọng sinh mệnh đồng loại, không tôn trọng sở hữu của nhau, tà dâm vô độ, dối gạt nhau, rượu chè be bét mất tư cách, như vậy người ấy đã đoạn mất hạt giống trí tuệ, đã đoạn mất tư cách làm người của mình. Sau khi thân hoại mệnh chung, người này nhanh chóng sẽ bị tái sanh vào những cõi thấp hơn loài người. Hoặc sanh vào loài bàng sanh không còn trí tuệ, không còn biết đúng sai, phải trái là gì nữa. Hoặc sanh vào loài tu la với hạt giống sân hận chiến tranh gây gỗ tối ngày. Nếu là kẻ từng đoạn sự ăn uống của đồng loại, làm cho nhiều người đói khát vì mình thì sẽ phải tái sanh vào loài quỷ đói, luôn bị sự đói khát dày vò, hành hạ.


Nếu là kẻ đại nghịch, vô đạo, hoặc là giết cha, giết mẹ, hoặc là phỉ báng bậc Thánh, giáo pháp của bậc Thánh, hoặc là đoạn con đường tu hành của chúng sanh, hoặc là giết hại đồng loại, hoặc nhẫn tâm hành hạ đồng loại…người này sẽ nhanh chóng rơi vào địa ngục, ngày đêm chỉ ở trong bóng tối và khổ đau, muốn cầu một giây phút an ổn cũng không thể có.


Dù cho con người có tin hay không tin, thì cũng phải đi trên lộ trình của sanh già bệnh chết, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh không thể khác được.


Nếu có được ánh sáng trí tuệ của bậc Thánh, con người có thể giữ được tư cách làm người của mình, hoặc cao hơn có thể tái sanh vào cõi giới của các hàng chư thiên khác nhau. Tức là cõi giới của hàng chúng sanh có trí tuệ cao, không còn nặng nghiệp tham sân si như ở cõi người.


Tuy nhiên cõi người vẫn được xem là cõi thiện, giống có trí tuệ, vẫn có giáo pháp và đạo lý của bậc Thánh lưu truyền. Chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của mình mà có thể sanh trong hoàn cảnh mà sự sinh hoạt thoải mái, an lành, có được nhiều tự do. Ngược lại cũng tùy theo hạnh nghiệp của mình mà chúng sanh bị sanh vào những hoàn cảnh khốn đốn, không có tự do, sự mưu sinh khó khăn, không được như ý. Nếu chúng sanh biết lấy giáo pháp và đạo lý của bậc Thánh làm hạnh nghiệp của mình thì có thể cải tạo hoàn cảnh của mình trong hiện tại và tương lai.


Chánh Pháp

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.