.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 

 

Pháp nạn Bát Nhã

  • PSN - 26.12.09 | Phật tử Minh Trí

                            Kính cúng dường 379 vị tăng ni trẻ Bát Nhã Làng Mai 

                            đang trong cơn Pháp nạn.

 

Bão-táp cuồng-phong

Truy-bức tàn-phá.

Tĩnh-lặng bi-hùng

Sắc sắc không không.

 

Bạo-lực gây nghiệp-tai nơi thiền-tự,

Gậy dao, phân thúi, rắn độc, lửa thù !

Thế-giới bàng-hoàng ! Tình thương nức-nở !

Ôi vô-minh đang giăng mắc mịt-mù !

 

 

Bát-Nhã vỡ tan vô-vàn mảnh nhỏ,

Chân-như đi vào vũ-trụ mông-mênh.

Bát-Nhã Tăng-thân bốn năm sinh diệt,

Bát-Nhã Pháp-thân nào có diệt sinh !

 

Lạy Phật thương ! Cho nhân-loại an-bình !

Cho nạn-kiếp chúng-sinh thôi bớt khổ !

Cho mọi loài hiền lành như hơi thở !

Cho trái tim, trí-tuệ xóa vô-minh !

                                 

                                              Phật-tử  MINH TRÍ

                                              California, Dec / 2009

                  

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ăng s

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.