.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Mở đường cho con cháu đi lên

  • PSN - 13.10.2009 | Hạnh Chơn

Kính bạch chư Tôn Đức trong Giáo Hội,

Chúng con là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn một năm qua theo dõi sự kiện pháp nạn Bát Nhã, chúng con quá sức đau lòng, đau lòng không phải chỉ cho 400 trăm tu sĩ trẻ tăng thân Bát Nhã mà cho quê hương đất nước, cho Phật giáo Việt Nam và cho giá trị đạo đức tâm linh của dân tộc, của tổ tiên đang bị xem nhẹ, chà đạp. Trong mấy năm qua, được tiếp cận và tu học với các vị tu sĩ trẻ này, con thấy họ là những người tu chân chính (tuy họ còn rất trẻ); họ tu hành đàng hoàng, có giới hạnh, đức hạnh, thanh tịnh, trong sáng. Điều đó đã gây niềm tin rất lớn trong hàng Phật tử chúng con. Chúng con theo dõi từng ngày những thông tin về pháp nạn Bát Nhã và nguyện cầu chú Phật tổ gia hộ cho tăng thân vượt qua pháp nạn và mong mỏi chư tôn đức trong Giáo Hội giải quyết êm đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho 400 tu sĩ trẻ ấy tiếp tục tu học và độ đời bên nhau như họ đã từng sinh hoạt, nhưng chúng con cảm thấy vô cùng thất vọng khi đọc công văn 429 của BTS Trung Ương GHPGVN do HT. Thiện Nhơn ký.

Theo lời đồn, chúng con được biết rằng chư Tôn đức rất thương cho 400 tu sĩ trẻ ấy, quý ngài biết là họ tu tập đàng hoàng thì lẽ ra quý ngài tìm đủ mọi cách để tạo mọi điều kiện pháp lý cho họ tiếp tục tu, hành đạo và thực hiện lý tưởng cao đẹp của một người xuất gia, nhưng đọc qua công văn 429, chúng con không thể tin được GH lại có thể ra một công văn như thế. Chúng con không nghĩ rằng chư Tôn đức trong Giáo Hội có thể nhẫn tâm phân tán 400 tu sĩ ấy, không công nhận họ những đứa con xuất gia hợp pháp của Phật Giáo Việt Nam. Trong công văn Giáo Hội còn nói là sẽ liên lạc với thân nhân gia đình của các tu sĩ trẻ ấy để kêu gọi cha mẹ đem con về địa phương. Nếu GH thật sự làm như vậy thì đây quả là một việc làm nhẫn tâm không thể hiện tinh thần bao dung, tôn trọng sự tự do lựa chọn pháp môn tu (vô lượng pháp môn tu) của người Phật từ và cởi mở của đạo Phật; chúng con không thể tin nỗi GHPGVN có thể làm như vậy đối với 400 trăm tu sĩ- đàn cháu con của mình. Phải chăng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, ngành An Ninh Tôn Giáo đã và đang đứng phía sau khống chế, quản lý chư Tôn đức, đã khống triệt để cơ chế của Giáo Hội rồi sao?

Có phải chư Tôn đức đã mất hết chủ quyền để quyết định việc nội bộ Phật giáo rồi chăng? Những nhận định trong công văn 429 của BTSTW toàn là luận điệu của Ban Tôn Giáo, An Ninh Tôn Giáo. Vì sao? Vì họ đã bao phen đi gõ cửa từng nhà để hăm dọa phụ huynh của 400 tu sĩ ấy bảo họ đem con về nhưng thất bại, và bây giờ họ mượn tay Giáo Hội để làm việc đó để khỏi bị mang tai tiếng với dư luận. Phải chăng họ muốn làm như vậy để chứng minh với dư luận là nhà nước không hề can thiệp sâu trong nội bộ Phật Giáo? Nếu GH phân tán 400 tu sĩ ấy tức là GH đã tiếp tay cho BTG- CP và An Ninh Tôn Giáo mất rổi. 400 tu sĩ trẻ này đã tìm đến với phép tu thiền Làng Mai vì phép tu này phù hợp với căn cơ của họ, thõa mãn được khát vọng, lý tưởng thương yêu của họ trong một xã hội đầy khổ đau, nghi kỵ, chia rẽ và hận thù. Đành rằng trong nước cũng có nhiều chùa, tự viện, nhiềp pháp môn tu, nhưng những người trẻ này phù hợp với phép tu này, cho nên phân tán họ về địa phương của họ cũng có nghĩa là buộc họ bỏ tu và đó chính là chủ ý của chính quyền bấy lâu nay.

Kính bạch chư Tôn đức trong Giáo Hội, con biết các Tôn đức đang khổ tâm lắm, nhưng vì ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, nên chúng con tha thiết thỉnh cầu chư Tôn đức nhìn xuống đàn cháu con đang gặp nạn và đại hùng, đại lực mở cánh tay xót thương mà cứu lấy họ, mở cho họ con đường đi lên, tạo cho họ điều kiện để tiếp tục tu chung với nhau. Họ chính là sự tiếp nối của chư tổ, chư vị, của Phật giáo Việt Nam, họ là tương lai của đất nước. Chúng con có niềm tin lớn nơi quý ngài và trong cậy nơi quý ngài. Chúng con nguyện cầu chư Phật, Tổ che chở cho quý ngài, chuyền cho quý ngài năng lượng để giúp cho 400 trăm tu sĩ trẻ này vượt qua ma chướng và pháp nạn nói chung của Phật giáo Việt Nam.

Nam Mô A Di Đà Phật
Con,
Hạnh Chơn - Phật tử TPHCM


Công văn 429

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----0-----
VĂN PHÒNG 2
Số : 429/ CV. HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


---------0---------


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

V/v Sự kiện xảy ra tại

Tu viện Bát Nhã và Chùa Phước Huệ,

Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO
TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Nhằm hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trong việc tìm ra phương án giải quyết rốt ráo tình hình xảy ra tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận định và thông báo đến Quý Ban một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ như sau:

Theo tinh thần phiên họp ngày 05/7/2009 tại Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, sau khi mãn hạ khoảng tháng 9/2009 nghĩa là sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sẽ có phiên họp để tìm phương thức giải quyết vấn đề Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã, chớ không phải sau khi mãn hạ là giải tán số Tăng Ni đang tu tập tại theo pháp môn Làng Mai, cho nên việc làm và sự kiện xảy ra ngày 27/9/2009 là hơi sớm, không tuân thủ tinh thần phiên họp ngày 5/7/2009 tại Văn phòng THPG Lâm Đồng do Trung ương Giáo hội chủ trì.

Số Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã bây giờ đã tập họp về chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, do TT. Thích Thái Thuận làm Trụ trì. Trong thời gian chờ tìm nơi cư trú thích hợp của Tăng Ni theo từng địa phương, thì số Tăng Ni này vẫn tạm trú tại chùa Phước Huệ, duới sự bảo lãnh của Trụ trì và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong số Tăng Ni nói trên, phần lớn là có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung, mà hiện nay, cơn bão số 9 đang tàn phá các tỉnh nầy. Các cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là Giáo hội đang tập trung để lo cứu trợ, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xây dựng lại những đổ nát do cơn bão gây ra. Do đó, vấn đề tìm ra địa chỉ, cũng như liên hệ Ban Trị sự và người thân của các Tăng Ni này để cùng bàn bạc giải quyết, là vấn đề khó khăn. Vì vậy, để sau khi ổn định tình hình sinh hoạt của các tỉnh miền Trung, Giáo hội sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh, liên hệ với Ban Trị sự và thân nhân của các Tăng Ni nêu trên.

Trước sau như một, Giáo hội minh định TT. Thích Đức Nghi và đệ tử của Thượng tọa Đức Nghi phải chịu trách nhiệm về hành vi thô bạo, kém văn hóa đối với Ban Trị sự như trong phiên họp ngày 05/7/2009 đã khẳng định: Phải sám hối chư Tôn đức Ban Trị sự.

Việc xây dựng cơ sở, mua đất tại Tu viện Bát Nhã là thuộc phạm vi nội bộ giữa Thượng tọa Thích Đức Nghi và Hòa thượng Thiền sư Nhất Hạnh, cho nên hai bên cùng bàn bạc giải quyết hợp tình hợp lý. Vì có liên quan đến cơ quan chủ quản là Ban Trị sự Phật giáo và chính quyền tỉnh Lâm Đồng, do đó trong quá trình giải quyết phải có sự tham gia của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm của chính quyền địa phương .

Giáo hội nhất trí là không công nhận sự tu tập bất hợp pháp và cá nhân không hợp pháp, nhất là tại chùa Phước Huệ, Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo thị xã Bảo Lộc. Vấn đề phân tán của các Tăng Ni trên cần phải có thời gian để liên hệ với Ban Trị sự, thân nhân của các Tăng Ni theo từng địa phương. Do đó, cần được lưu lại một thời gian nhất định. đến tháng 12/2009

Về phần các Tăng Ni có hộ khẩu tại Lâm Đồng, tạm trú hợp pháp tại Lâm Đồng được tiếp tục tu học theo pháp môn Làng Mai tại Tự Viện nào mà có sư trụ trì bảo lãnh. Nếu các Tăng Ni được bảo lãnh của Trụ trì các tỉnh khác ngoài Lâm Đồng, thì Ban Trị sự, chính quyền nơi đến cần có sự giúp đỡ hợp pháp để các Tăng Ni trên được an tâm tu học theo pháp môn Làng Mai, nhưng phải tuân thủ theo các quy định của Giáo hội và luật pháp.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cần triệu tập phiên họp bất thường để nhận định, đánh giá tình hình đối với sự kiện xảy ra ngày 27/9/2009 và báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản về Trung ương Giáo hội để cùng phối hợp giải quyết vấn đề.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận định như trên trước tình hình bất ổn tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nơi nhận :

- Như trên
- Sở Nội vụ - BTG tỉnh Lâm Đồng
- Các Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng
“để biết và phối hợp giải quyết”
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

 


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.