.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007

Những giọt nước cuối cùng
 đem đổ quách !!!

  • PSN - 5.09.2008 - Thích Nhật Tân

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Hỏi còn gì sót lại cho hôm nay
Đám ruộng khô nứt nẻ nát mũi cày
Đất loang lổ lưa thưa cây cỏ dại

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Hỏi còn gì sót lại cho ngày mai
Chết chưa chôn đã sắm sẵn quan tài
Chôn chưa chết đày nhau ra nghĩa địa

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Hỏi còn gì quá khứ những ngày qua
Bao bảo châu, bao sắc thắm ngọc ngà
Tan nát hết bởi bàn tay đoản hậu

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Ly bể rồi, ly đâu nữa đầy ly
Bờ vỡ rồi, bờ đâu nữa tràn bờ
Xới tung tóe còn chi là gốc cội

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Đẩy nhau đi vào những bước đường cùng
Vào tuyệt lộ không chừa một chỗ dung
Rồi hớt hãi đục xuyên lao ngõ ngách

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Sống chưa chôn mà chết cũng chật mồ
Ngọc ném đi, rồi lượm đá, cỏ khô
Đốt cháy rụi, rồi bới tìm tro lạnh

Trải bao thời, gương soi tròn thể tánh
Trải bao thế, tâm lực vẹn sắt son
Thế mà nay như một cái xác không hồn
Chém đứt sạch bằng những nhát dao chí tử

Trải bao thời, rừng thiêng nhờ sư tử
Trải bao thế, núi thẳm nhờ hùm oai
Thế mà nay, một lũ cáo chồn dơi
Sao không chết núi rừng thiêng kỳ vĩ

Trải bao thời, thành quách nhờ cột trụ
Trải bao thế, đá tảng nhờ hòn chồng
Thế mà nay, một lũ nháo lon ton
Thì sự nghiệp làm sao không sụp đổ

Ôi, những giọt nước cuối cùng
Đã cạn tàu ráo máng đổ đi
Lại vô nhơn mục hạ sân si
Chém đứt sạch bởi bàn tay chí tử

Ôi, những giọt nước cuối cùng
Đã cạn tàu ráo máng đổ đi
Vô tâm, vô hậu, vô nghì
Tang thương đổ nát đen sì dâu xanh
Vô tác, vô nguyện, vô hành
Khốc khô sa mạc treo cành tầm không
Vô trụ, vô xứ, vô môn
Hư không trống rỗng càn khôn mịt mờ
Rơi vào một kẻ ai ngờ
Hết rồi giọt nước, đổ bờ rêu xanh
Tâm tư, tâm lực, đoạn đành
Ruột gan, lòng dạ, tơ mành nhện treo
Núi cao, dốc thẳm, hố đèo
Bàn tay một kẻ đổ vèo tiêu tan
Đường hầm bóng tối mênh mang !!!

Tháng 9 – 2008
Thích Nhật Tân
Email :
thnhattan@yahoo.com.au

 

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống (Đức Phật Thích Ca)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.