.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007

Có phải
câm, điếc, ngọng, mù !!!

  • PSN - 9.09.2008 - Mặc Giang

Có phải :
 Câm, Điếc, Ngọng, Mù !!!
 
 Anh có phải là người câm !
 Chị có phải là người điếc !
 Em có phải là người ngọng !
 Tôi có phải là người mù !
 
 Mà sao khép cửa âm u
 Đường hầm thăm thẳm mịt mù chẳng hay
 Mà sao chẳng biết đêm ngày
 Vùi đầu bóng tối đọa đày hồn đau
 
 Nếu không ngọng, tại sao miệng ú ớ ?
 Nếu không điếc, tại sao tai không nghe ?
 Nếu không câm, tại sao miệng nín khe ?
 Nếu không mù, tại sao không có thấy ?
 
 Hay sư tử đã chết, nên núi cao nghiêng ngả
 Hay hùm thiêng đã chết, nên núi cả điêu tàn
 Để sói chồn, tha hồ múa gậy rừng hoang
 Người nhân thế cũng ê càng, khúm núm
 
 Phải chi câm, để chặn lời tắt ngúm
 Phải chi điếc, để chẳng lọt vào tai
 Phải chi ngọng, há miệng chẳng mắc quai
 Phải chi mù, dẫu ai lòa thiên hạ
 
 Câm, thì làm sao để nói !
 Ngọng, thì làm sao nên lời !
 Điếc, thì cứ vểnh tai chơi !
 Mù, thì cứ trơ mắt ếch !
 
 Ôi thế giới mù lòa
 Chỉ một bè lũ đấm xoa
 Chỉ một nhúm nhỏ ba hoa
 Mà thời thế uốn cong khép gió
 
 Nếu không phải, tại sao đánh đổ
 Nếu không phải, tại sao chôn vùi
 Lịch sử huy hoàng, un khói đen thui
 Son sắt tâm đan, bụi tro thiêu đốt
 
 Em chưa hẳn là người ngọng !
 Tôi chưa hẳn là người mù !
 Anh chưa hẳn là người câm !
 Chị chưa hẳn là người điếc !
 
 Thế, chúng ta có biết :
 Đã, đang và sẽ sống ra sao ?
 Đã, đang và sẽ làm thế nào ?
 Cái gì là quá khứ, hiện tại, mai sau ?
 Cái gì là tấm lòng, tim thắt, ruột đau ?
 
 Tang thương dù có lên màu
 Biển dâu dù có làm nau mấy lần
 Phong trần đày đọa phong trần
 Không dày gió bụi cơ cần ai hay
 « Có, thì có tự mảy may
 Không, thì cả thế gian này cũng không”
 Sá gì bão tố cuồng phong
 Nếu không, quảy gánh tang bồng mà chi
 Sá gì dục vọng mê si
 Nếu không, quảy gánh tư nghì là sao
 Ô hay, biển đục ba đào
 Bên hiên gió thoảng, cây đào trổ bông.Mặc Giang
Tháng 9 – 2008

 

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống (Đức Phật Thích Ca)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.