.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007

Phải chi, thời ăn lông ở lỗ !

  • PSN - 11.09.2008 - Mặc Giang

Ta nhìn lại, ngược thời kỳ trung cổ
Cái thời kỳ, ăn lông ở lỗ xa xưa
Thấy thương thương, và tội nghiệp quá đi chưa
Sống chơn chất, thật sơ khai dung dị

Con người, khép từng bộ lạc nho nhỏ
Tình người, khép từng dòng tộc tồn sinh
Nếu may mắn, thì tộc trưởng anh minh
Thật man rợ, sa vào tay bạo chúa

Cái độc đoán, độc tôn, độc quyền, đóng khố
Cái độc chuyên, độc chính, độc lộng, đóng băng
Cái sân si, tật đố, ngã mạn, đóng gông
Cái mục thị, vô nhân, vô hậu, đóng tuyết

Thời đại hôm nay, văn minh, khoa học
Nhân loại hôm nay, tiến hóa, thăng hoa
Nhưng nhiều nơi trên thế giới vẫn trầm kha
Vẫn nghiệt ngã, bởi những con người không thể tưởng

Thời cổ h, thì đích thị là bạo chúa
Còn thời nay, ngôn từ nào mới chính danh
Họ cho rằng, họ là bậc cái thế hùng anh
Người bình dân hay lê thứ, không dám nhận

Dù thất học, hay i tờ lẫn lộn
Dù vỡ lòng, hay bập bẹ đánh vần
Nhưng phải trái, trắng đen, tà chánh, chưa kịp thả lên cân
Biện xảo, ma đầu, đảo lộn, trá hình, không làm sao đánh lận

Không phải ngồi trên ngôi bậc, rồi muốn nói gì thì nói
Không phải ngồi trên tột đỉnh, rồi muốn làm gì thì làm
Dù dân giả, thấp cổ, bé miệng, lại bị thiết ngàm
Nhưng khẩu còn không phục, chứ đừng nói là tâm phục

Lục chồng sách cũ, đọc vài cuốn nhện bọc
Hay xem vài phim, thuở trung cổ sơ khai
Sao giống quá đi, chẳng khác một mảy may
Phải chi, ta đang sống thời ăn lông ở lỗ !!!

 

Tháng 9 – 2008
Mặc Giang

 

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống (Đức Phật Thích Ca)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.