.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi !

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007


Bóng hình cóc khô

  • PSN - 13.11.2008 | Mặc Giang

Lâu đài đá cuội lêu bêu
Mà sao lặn hụp lều bều mà chi
Bùn nhơ quện cáu đen sì
Mà sao trây trét ly kỳ là sao

Không thang, trèo đỉnh tột cao
Hèn chi chống đỡ kêu gào lăn quay
Lao thuyền thủng đáy sóng lay
Hèn chi hớt hãi thảm thay bãi sầu

Chưa qua, chặt đứt nhịp cầu
Rong rêu bèo bọt xỏ xâu mang về
Đồng thuyền đồng hội phớt lê
Đong trong thiên hạ tứ bề than van

Cũng hia cũng mão sắc vàng
Sặc mùi tục tữ sài lang sói chồn
Đường đường cũng trục cũng tròn
Sặc mùi nham nhở bồ hòn dao găm

Mắt thời nhắm mở lim dim
Mà lòng sôi sục nổi chìm trần lao
Miệng thời mượn tiếng thanh tao
Mà tâm chất chứa ba đào hư danh

Trên thời núp bóng cha lành
Dưới thời đạp đổ tơ mành ra tro
Hớt ha hớt hãi thập thò
Kéo ra đắp lại nát bừa chiếu manh

Trèo trên đồi núi đoạn đành
Mà nghe thấm thía ngọn ngành tóc tang
Sâu vào biển cả mênh mang
Mà nghe sóng bạc vang vang đầu ghình

Hốt vơ nhồi nhét riêng mình
Rồi la tiếm vị tiếm danh biếm đời
Độc quyền độc đoán độc ngôi
Rồi la dân chủ dân ngồi tự do

Độc chuyên độc chế độc cho
Khâm tuân bảo chớ phớt lờ khâm tuân
Đó là giáo chỉ giáo ban
Giống như pháp lệnh không tuân trảm đầu

Thật là đảo lộn con tàu
Thế kỷ hăm mốt chớ đâu hông hoàng
Hông hoàng, hoang hỗng, hồng hoang
Cái thời ở lỗ ăn lông, hổng bằng

Vậy mà bát nháo lăng quăng
Kéo bè kéo lũ lằng quằng cóc khô
Núp hang, con cóc nhảy vô
Xình xang, con cóc kéo cờ nhảy ra

Phải không cái cõi ta bà
Dành riêng những kẻ quỷ ma ba đầu
Hay là ngục tốt ngục trâu
Ma Vương ngất ngưởng tóm thâu A Tỳ

Bùn nhơ quện cáu đen sì
Mà sao trây trét ly kỳ là sao
Ngã nhân đá cuội hư hao
Mà sao bỉ thử chiêm bao đeo mình

Bào cho nát bã nhục vinh
Đẽo cho xây xát bóng hình cóc khô. 

                                     Tháng 11 – 2008
                                     Mặc Giang

 

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.