.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

  Xem toàn Thư mục Phan Quân

 

Mái tóc mẹ yêu

  • PSN - 14.01.2012 | Phan Quân

Bốn mấy tuổi đầu con "học tập"

Hương đăng hoa quả, mẹ nguyện cầu:

"Xin chín phương Trời, mười phương Phật

Phò hộ con tôi sớm trở về!"

Giờ đây, con đã người khôn lớn

Riêng mẹ coi con vẫn thuở nào.

 

 

 

Mười hai năm lẻ, con được thả

Sở cầu như nguyện, mẹ yên lòng.

Mái tóc mẹ yêu giờ đã xuống

Bay khắp trần gian, vẹn lời nguyền.

Tóc bao nhiêu sợi, lòng mẹ đó

Dành hết cho con cả cuộc đời!

 

Nước nguồn, công mẹ chưa đền đáp

Con chưa trọn hiếu mẹ đã đi!

Mẹ đi giữa lúc con bỡ ngỡ

Làm lại cuộc đời với số không.

Năm mấy tuổi đầu, hai tay trắng

Hư hỏng đời con, chuyện nước non !

 

Ngày ngày quỳ trước ngôi Tam Bảo

Tâm con thấy mẹ đến Niết Bàn.

Hôm nào mẹ có về xứ Phật,

Xin đấng Từ Bi chiếu ánh quang

Chỉ đường dẫn lối dân nước Việt

Dựng lại cơ đồ đã nát tan.

 

                                             Phan Quân

 


PHAN QUÂN

 
Tên thật: Phan Văn Minh
Ngày sanh: 17.02.1931
Dân Sài Gòn
Học sinh Pétrus Ký
Khoá I Thủ Đức (1951-1952)
Sĩ quan bộ binh: (1952-1953)
Sĩ quan Không Quân: (1954-1975)
Tù cải tạo: (1975-1987)
Định cư ở Pháp: (1990-...)

Tác phẩm :

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.