.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Sáng tạo là linh hồn của nghệ sĩ (LN)

bút
việt
hồn
quê

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

  Nguyễn Thế Hà

23. Cội Băng Mai

22. Dì Mận

21. Nắng gắt, giọt sương (1)

20. Cảm đề Hoàng hạc lâu

19. Sức mạnh của tình thương

18. Thần chú

17. Đại dương giọt nắng giọt sương

16. Duy thức

15. Mưa xuân

14. Bước trên thật địa

13. Tiếng Việt xưa

12. Nắng mới trên từng ngọn cỏ xanh

11. Vàng thu tháng mười

10. Hiện hữu

9. Hạt muối

8. Tấm bé

7. Mầm xuân hiển lộ

6. Thênh thang

5. Nét đẹp quê hương ở đâu

4. Bụt trong con sanh chưa

3. Thơ gởi bạn hiền

Mỹ sơn vang vọng tiếng dân Chàm

2. Trẩy hội Làng Mai

1. Trâu cày đất lành

 

NGUYỄN THẾ HÀ

 

đang thực hiện

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.