.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)


bút
việt
hồn
quê

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyên Bạch | Hoàng Hưng | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |
 

 

 Bùi Giáng & giai thoại  

 

3. PSN - 12.10.2013 | Nguyễn Ngọc Chính: Bùi Giáng, thơ Tiên hay thơ Điên?

2. PSN - 12.10.2013 |  Minh Mẫn: Những ngày xưa ấy...

1. PSN 14.7.2013 | Vũ Đức Sao Biển: Người vợ của Bùi Giáng

Trần Đình Thu: Bùi Giáng, thi sĩ kỳ dị 

1. Người viết sách với tốc độ kinh hồn

2. Bài thơ lạ lùng của anh chăn bò

3. Chuyện ly kỳ của ông thầy giáo cuồng si nàng Kiều

4. Cuộc đấu tranh bảo vệ nàng Kiều và tình yêu loài vật

5. Văn chương Bùi Giáng trong những cuốn sách đầu tiên

6. Nỗi ám ảnh Nguyễn Du và Heidegger

7. Vị trí người đẹp Kim Cương và Marilyn Monroe trong lòng Bùi Giáng 

8. Những người phụ nữ đẹp thoát trần

9. Một năng lực phi thường của kẻ suốt ngày rong chơi

10. Bùi Giáng có phải là một người điên không ? 

11. Ngày tháng ngao du 

12. Dịch giả tài hoa nhưng không bình thường

13. Một tâm hồn mênh mang ảo điệu

14. Gặp Bùi Giáng tháng 5/1975

15. Đôi mắt lạc thần 

16. Gặp Bùi Giáng ở Paris 

17. Thơ là hạnh phúc

 

 

 

BÙI GIÁNG, THI SĨ KỲ DỊ

1. Người viết sách với tốc độ kinh hồn

2. Bài thơ lạ lùng của anh chăn bò

3. Chuyện ly kỳ của ông thầy giáo cuồng si nàng Kiều

4. Cuộc đấu tranh bảo vệ nàng Kiều và tình yêu loài vật

5. Văn chương Bùi Giáng trong những cuốn sách đầu tiên

6. Nỗi ám ảnh Nguyễn Du và Heidegger

7. Vị trí người đẹp Kim Cương và Marilyn Monroe trong lòng Bùi Giáng 

8. Những người phụ nữ đẹp thoát trần

9. Một năng lực phi thường của kẻ suốt ngày rong chơi

10. Bùi Giáng có phải là một người điên không ? 

11. Ngày tháng ngao du 

12. Dịch giả tài hoa nhưng không bình thường

13. Một tâm hồn mênh mang ảo điệu

14. Gặp Bùi Giáng tháng 5/1975

15. Đôi mắt lạc thần 

16. Gặp Bùi Giáng ở Paris 

17. Thơ là hạnh phúc

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.