.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)


bút
việt
hồn
quê

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 Nhiều tác giả   

Nhà thơ Hữu Loan,
và huyền thoại Màu Tím Hoa Sim

 

NHÀ THƠ HỮU LOAN &
HUYỀN THOẠI MÀU TÍM HOA SIM

Khinh vua

Lượm lặt vài bài thơ

Hữu Loan, những bài thơ chính khí

Hữu Loan, tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi

Mạn đàm cùng nhà thơ Hữu Loan

Chuyện màu tím hoa sim  

Hữu Loan, “Cây gỗ vuông chành chạnh...”

Phạm Trần ghi lại bài phỏng vấn
Hữu Loan của Hương Ly trên BBC

Hữu Loan so sánh mức độ tự do của dân Việt dưới ách thực dân Pháp với chế độ Xã hội chủ nghĩa ngày nay

"Màu tím hoa sim"
bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20

Hữu Loan và bài thơ bất tử

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.