.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)

bút
việt
hồn
quê

TIN VĂN

Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

  Xem toàn Thư mục Phan Quân

 

Thì thầm giữa Paris

  • PSN - 18.02.2012 | Phan Quân

 

Ðêm Paris đèn sáng, ngày quên ngủ,

Làm loài chim bị gạt cứ líu lo.

Em anh đẹp, cái đẹp của trời cho,

Nên anh luống ngẩn ngơ qua mấy kiếp!

 

Cho nên chi dù bị đời "ăn hiếp",

Anh mặc tình vì bởi đã có em.

Ðất Paris, anh sống lại một lần,

Ðời vẫn đẹp dẫu rằng anh thất bại.

 

Sáu mươi tuổi, đời anh bắt đầu lại,

Làm "binh nhì" canh gác đổi áo cơm!

Thời gian anh, giờ phút của đêm hôm,

Thiên hạ ngủ là khi anh phải thức.

 

Anh thừa biết rằng em đang buồn đó,

Buồn không vì cuộc sống hết cao sang,

Mà buồn vì lịch sử vội sang trang,

Ðể bạn bè cùng anh đành "xếp cánh".

 

Buồn chi em, đẹp duyên, mình đã hứa:

"Trọn đời mình, bùi ngọt giống đắng cay".

Cứ cho anh tình yêu để mê say:

Bụi trần gian anh coi như hương phấn.

 

Anh chỉ xin các con đừng xấu hổ

Khi thấy cha bí lối nẻo đường đời,

Mong các con giờ nên nhớ lấy lời,

Mà tạo dựng tương lai cho rạng rỡ.

 

Ba chỉ tiếc đường mây không rộng mở,

Ðể các con xoay xở lấy một mình.

Thôi, các con hãy cố gắng tận tình,

Cho ba đỡ tủi thân, thời xế bóng.

 

Ðêm tối nào mà chẳng có bình minh?

  

                                                                    Phan Quân

 


PHAN QUÂN

 
Tên thật: Phan Văn Minh
Ngày sanh: 17.02.1931
Dân Sài Gòn
Học sinh Pétrus Ký
Khoá I Thủ Đức (1951-1952)
Sĩ quan bộ binh: (1952-1953)
Sĩ quan Không Quân: (1954-1975)
Tù cải tạo: (1975-1987)
Định cư ở Pháp: (1990-...)

Tác phẩm :

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.