.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

bút
việt
hồn
quê

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Võ Thị Trúc Giang | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Đại Lãn | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Pháp Nhật | | Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

 

 TÁC GIẢ KHÁC


Đất

  • PSN - 28.02.2009 | Thái Hữu Tình

Nghìn năm văn vật

Không bằng lô đất mặt tiền.

Cướp đất của dân, rồi dâng đất tổ tiên

Ta cướp ta, rồi Tàu cũng cướp.

Tổ quốc

đang thành xơ mướp

Nhanh tay nào

Mau cướp chúng bay ơi

Phất cờ Đảng lên

Nhiệm kỳ tao sắp hết đến nơi rồi !

Lũ dân nghèo ra chỗ khác chơi

Lấy chỗ xây nền Chủ nghĩa !

 

Thăng long bé

Thăng long to

Có gì quan trọng

Miễn núi tiền vào túi chúng ông

 

Sơn la thấp Sơn la cao

Bom nguyên tử treo trên đầu dân tộc

Bùn bốc-xít Tây nguyên

Đỏ ngầu trên nóc

Sẽ đổ về “Hòn ngọc Viễn đông”

Liệm xác Việt nam dưới Mặt Trời Hồng.

 

Mảnh đất ông cha

là mỏ Đô la

Kho của kho tiền

cung điện sa hoa…

Trời Cộng sản

phải sinh ra từ…Đất!

 

Ta mới hiểu

Khi đặt chân về chữ Ét xì

Bác chẳng nói gì

Chỉ lặng lẽ hôn vào hòn Đất !

Ôi Người

vạn đại Tiên tri.

Khá thật!

 

THÁI HỮU TÌNH
Tháng 2-2009

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.