.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)

bút
việt
hồn
quê

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Võ Thị Trúc Giang | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Đại Lãn | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Pháp Nhật | | Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

 

 TÁC GIẢ KHÁC


Kách mạng!

 (Thân tặng các nhà Sử học) (1)

  • PSN - 29.03.2009 | Thái Hữu TìnhCách mạng là cách mạng gì đây?

Phong kiến cũ tàn

phong kiến mới lên thay

Vua mới tệ gấp trăm lần vua cũ.

 

Quân chủ

khoác áo choàng dân chủ

Tiền với quyền ôm gọn trong tay

Miệng rao đạo đức suốt ngày,

                              và ăn rất bẫm.

Rất chuyên chính, rất độc tôn

Nhưng chẳng bao giờ

                               xưng Trẫm!

Giọng ngọt mía lùi

Thít lại thành gông !

                    *

Kẻ thống trị nhân danh bị trị

Nên dân lành mất chỗ

Phải trở thành “ông chủ” vô quyền

Phải ở nhờ trên mảnh đất tổ tiên,

                           do “đày tớ” quản.

Bị “đày tớ” đặt tay lên vai,

                                   ve vãn

Là “ông chủ” toát mồ hôi trán.

Cách mạng là cách mạng gì đây?

                      *

Đánh tráo hết,

tất cả thành lộn ngược

Cái của mình bỗng hóa của ai

Nhung nhúc quan tham

Đạo đức suy đồi

Dối trá hồn nhiên

Tội ác ngang nhiên

Đồng loại thản nhiên

Không một ai

được quyền…

                         Biết nhục !

Cách mạng là cách mạng gì đây?

 

                        *

“Đảng chỉ tay,

Quốc hội giơ tay,

Mặt trận vỗ tay,

Chính phủ khoanh tay,

Quốc doanh ngửa tay,

Tội phạm ngoặc tay,

Công an còng tay,

Báo chí chùn tay,

Trí thức phẩy tay,

Quan chức đầy tay,

Dân trắng tay…”(2)

Cách mạng là cách mạng gì đây?

                             *

Giành Độc lập, dứt cơn Pháp thuộc

Nay mối nguy Bắc thuộc lại bày

Gây họa mới cho dân cho nước

Cách mạng là cách mạng gì đây?

                         *

So sánh chi người theo cách mạng

Với đoàn người đi làm cách mạng?

Ai buồn ai tủi

Ai công ai tội hơn ai?

Một cơn ảo giác lên đồng

Bừng mắt dậy

Có, không, không, có…

 

Mọi điều sáng tỏ

Sự thật rõ ràng

Chỉ có hào quang

là giả !

 

Lượn lờ, nịnh khéo làm chi?

 

                                      24-3-2009

                                      THT

 

(1) Nhân đọc bài “Những người đi theo cách mạng” của nhà Sử học Dương Trung Quốc (báo Lao Động cuối tuần số 12 năm 2009)

(2) Ca dao hiện đại

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.