.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Sự biến Phước Huệ

  •  PSN - 19.12.09 | Nguyên Thanh

Cái học ngày nay hỏng mất rồi (*)

Mười người đi học chẳng ai thôi!

Công an bịt mặt vờ quân cướp

Báng Phật hài sư tiếng dậy trời!

 

Cái học ngày nay hỏng mất rồi

Luật ơi là luật luật giời ơi!

Công dân ai chẳng quyền tu học?

Chỉ ngoại trừ khi chúng bảo thôi!

 

Cái học ngày nay hỏng mất rồi

Giả nhân giả nghĩa đỉnh cao vời

Bôi mặt phá chùa dân chẳng dám

Ai thuê người lạ giả dân tôi?

 

 

Cái học ngày nay hỏng mất rồi

Tín, thành, lễ, nghĩa lại bôi vôi

Cả mấy ngàn năm vương đạo ấy

Bây giờ ai dậy phá làm chơi?

 

Cái học ngày nay hỏng mất rồi

Trần công ôm hận xuống tuyền đài

Rồng rắn bao lần cho sạch nước (*)

Ngàn năm khỏi thẹn tổ tiên ơi!

 

Cái học ngày nay hỏng mất rồi

Xin bao thạc đức thứ tha thôi

Ai khóac áo bào buôn buôn bán Phật

Để cho lũ rợ mặc lòng bôi?

 

Xin cho trời đất mở lòng cao

Rọi xuống nhân gian chút tự hào

Ngàn năm Trấn quốc gươm còn đó

Anh hùng hào kiệt biết bao nhiêu?

 

Bốn trăm thượng sĩ của từ bi

Lẳng lặng ngồi nhìn cõi giới mê

Cuồng bạo tưởng như quyền lực thắng

Muôn thuở vô vi thắng hữu vi. (*)

 

                                                 Nguyên Thanh

                                                 12/2009

(*) Thơ Tú Xương

(*) Tướng Trần Độ – Nhật Ký Rồng Rắn.

     “Bộ máy quản lý xã hội đã thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên

      chính. Đĩ là chuyên chính tư tưởng, được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “những lưu manh tư

      tưởng”.

(*) Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm (Du Phổ Minh Tự):

     Liêu liêu cổ đỉnh kim hà tại

     Thức đắc vô hình thắng hữu hình.

 

Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.