.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                   TRANG CHÍNH

Không có con đường nào đưa ta đến Hạnh phúc, Hạnh Phúc là con đường - There is no way to happiness - happiness is the way (Thích Nhất Hạnh)
CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày

 


Thư Đại úy Công an người Mỹ gửi Lãnh đạo VN
 về vụ bạo hành tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

  • PSN - 24.10.2009 | Cheri Maples

Kính gửi : Ngài Chủ Tịch Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết,
                Ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng, và
                Ngài Bộ Trưởng Bộ Công An nước Cộng Hàa Xã Hội Chủ Nghĩa Viet Nam

Photo by Walt Hester
Zen buddhist Cheri Maples of Madison, Wis. sits on a panel answering questions about living a mindful life during a retreat at the YMCA of the Rockies on Tuesday. Maples had been a police captain in Madison Wis. when she began practicing non-violence and mindfulness, and has since been ordained by Zen master Thich Nhat Hanh to teach this practice to others.

Thư của Đại Úy Công An Cheri Maples, USA 
Ngày
October 15, 2009
Về việc tu sinh Bat Nhã

Kính thưa quý Ngài,

Tôi rất có duyên may được viếng thăm đất nước của quý Ngài, tháp tùng theo Phái Đoàn của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về nước Việt Nam lần thứ hai. Tôi rất ấn tượng bởi cái đẹp của phong cảnh, của con người Việt Nam và sự phát triền kinh tế của đất nước quý vi. Tôi có dịp tiếp cận với nhiều người Việt và thấy người nào cũng rất tử tế, rộng lượng. Người nào cũng đánh giá thật cao đất nước mình.

Trước khi đi Việt Nam, tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử quý vị và biết được người Việt đã khổ đau rất nhiều vì  phải chống trả ngoại xâm nhiều lần trong đó có bàn tay của nước tôi... Quý vị đã thành công giữ được một nước thống nhất và giúp cho tình trạng chung của người dân có tiến triển rõ rệt về nhiều mặt. Đó là một thành quả quan trọng, xin cho phép tôi được tán thán những thành quả ấy. Tôi đã đặc biệt chú ý đến các vị Công An trong chính quyền bởi vì tôi đã từng phục vụ trong ngành An Ninh trong 20 năm qua tại Hoa Kỳ. Tôi  đã đi qua nhiều giai đoạn huấn luyện và giữ chức Đại Úy Công An trách nhiệm về việc thu nhận nhân viên, cho họ nghỉ việc nếu thiếu khả năng, huấn luyện người mới và cho người tại nhiệm tu nghiệp thêm.

Tôi rất may mắn đã là đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh trong 14 năm trong suốt 20 năm phụng sự trong ngành An Ninh và tôi vẫn tiếp tục là đệ tử của Người. Những pháp môn Thầy dạy có kết quả sâu sắc và rõ ràng đem lợi lạc trong công tác của tôi với tư cách một nhân viên trong ngành An Ninh. Nhờ cách luyện tập này mà tôi được mời đãm nhận những trách nhiệm khá lớn trong ngành Cải Huấn và Tư Pháp. Trong địa vức này tôi đã được dịp huấn luyện hơn 1500 người (nhân viên An Ninh, Luật gia, Thẩm phán và Quan Chức Chính Phủ) với những phương pháp mà tôi học được với thầy tôi, TS Thích Nhất Hạnh, để làm sáng tỏ thêm vai trò An Ninh Công Cộng. Hiện nay, tôi cũng đang đem những pháp môn này dạy cho những người đang cai quản tù nhân hay ngay cả cho những tù nhân.

Nhờ áp dụng những điều dạy của thầy Thích Nhất Hạnh tôi đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong cách liên hệ với quần chúng bên ngoài và với những đồng nghiệp của tôi. Nhờ thế tôi lại được mời hướng dẫn nhiều khóa tu cho nhân viên Công An Cảnh Sát và các chuyên gia tư pháp cho tội nhân hình sự. Khóa tu năm 2003 dành cho Công An Cảnh Sát và các ban ngành liên hệ do tôi tổ chức cho Thầy chúng tôi, tôi đã rất thành công. Thật ra quyển sách Keeping the Peace (Giữ sự Bình An) là một trong nhiều thành quả của khóa tu đó. Sách đó cung cấp nhiều cách hướng dẫn làm thế nào để sử dụng chánh niệm trong cách giữ an ninh cho quần chúng.

Những điều thầy Nhất Hạnh dạy trong Khóa tu đó có một kết quả vô cùng lợi lạc về cách tăng cường khả năng giúp an ninh cho quần chúng - cho cả hai phía nhân viên Cảnh Sát và quần chúng. Người Công An thêm hài lòng trong công tác của họ và quần chúng ngày càng kính nễ người Công An hơn.

An Ninh Công Cộng trở thành một cặp đối tác giữa người Công An và quần chúng. Kết quả của những điều thầy Nhất Hạnh dạy hôm khóa tu - tôi tin là - nguyên cả Ngành chúng tôi được chuyển hóa - từ là những nhân viên An Ninh dựa vào quyền hành của ngưòi Công An chúng tôi thành những người Công An tốt được đánh giá cao tùy theo sự liên hệ của người Công An đó với quần chúng. Bạo động giữa quần chúng và công an giảm rõ rệt khi mà sự truyền thông giữa hai bên gia tăng.

Nhờ những điều dạy dỗ đó của Thầy chúng tôi và nhờ có được kinh nghiệm khi được tiếp xúc với Việt nam trong chuyến cùng được tháp tùng theo Thầy, tôi rất buồn khi hay tin những gì xảy ra ở Bát Nhã. Tôi hy vọng mọi sự sẽ được giải quyết và sẽ không có những bạo động như vậy nữa và chính quyền sẽ dùng những phương tiện bất bạo động để che chở cho công dân của đất nước mình.

Nếu quý vị cần thêm tin tức về phương cách mà các pháp môn này có thể áp dụng vào ngành Công An Cảnh Sát đô thị ở Hoa Kỳ thì tôi sẽ tìm cách thu xếp giờ để tôi và các bạn cùng Ngành có thể trình bày cho quý vị vài phương cách mà chúng tôi đã áp dụng rất thành công trong ngành nghề chúng tôi. Tôi cũng mong mõi có dịp phụ góp một phần trong việc tổ chức một khóa tu như thế cho những vị Sĩ quan An Ninh và các quan chức trong chính quyền Việt Nam. Tôi  thấy nếu chúng ta có dịp đem những nhân viên Công An và quan chức chính quyền  Hoa Kỳ và Việt Nam cùng tu chung trong một khóa ngồi yên như tôi đã tổ chức ở Madison Hoa Kỳ thì sẽ lợi lạc lắm. Tôi biết nhân viên An Ninh và những vị khác trong chính quyền trong đất nước tôi sẽ rất tha thiết muốn trao đổi để cùng học thêm những hiểu biết và kinh nghiệm nghể nghiệp với bạn cùng ngành. Sẽ là một dịp may hiếm có cho cả hai nước đến với nhau và được cùng ngồi chung, cũng là dịp cho thế giới ngợi khen hai nước chúng ta.

Tôi rất mong việc tu sinh Bát Nhã được thu xếp êm đẹp. Kính xin quý Ngài cố gắng bảo đảm an ninh cho các tu sĩ tu tập theo pháp môn của Thầy chúng tôi là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Họ chỉ cầu xin được tu tập chung một cách an bình như một tăng thân. Lợi lạc sẽ vô cùng tận nếu sự tu tập này được phép chia sẻ cho nhiều người khác.

Kính thư,
Đại Úy Công An Cheri Maples


To: Mr  Nguyen Minh Triet, President of Vietnam;
      Mr Nguyen Tan Dung, Prime Minister of Vietnam;
and
      Mr Le Hong Anh, Minister of National Public Security Department of the Republic Socialist of Vietnam
(Bo Truong Bo Cong An nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam).

From: Captain Cheri Maples, USA 
Date:  
October 15, 2009
Re: Monastics of Bat Nha Monastery

Dear Sirs,

I had the great honor of visiting your country in 2007 as part of Thich Nhat Hanh’s second tour.  I was so impressed with the beauty of your country, the people, and the growing economy.  I had the opportunity to interact closely with several Vietnamese people and found them to be kind and generous.   They also seemed to hold their country in very high regard.

Before leaving for Vietnam, I read as much as possible about your history and learned how many invasions the country has suffered, including at the hands of my own country. You have been very successful in keeping Vietnam unified and improving conditions for the people.  That is a great task, and I congratulate you on these accomplishments.

I was particularly interested in your government and the police officers I encountered, because I have been a police officer for 20 years in the USA.  I rose through the ranks to become a Captain and was in charge of all hiring, firing, and training of new and current officers. For the last 14 of those 20 years, I was a student of Thich Nhat Hanh and continue to be a student.  His teachings had a profound and positive effect on my work as a police officer.  As a result of my work, I was later invited to work in a high position in the Department of Corrections and the Department of Justice.  In these positions, I trained over 1,500 people (including police officers, attorneys, judges, and state officials) in the techniques I learned from Thich Nhat Hanh to enhance public safety.  Currently, I am bringing these teachings to those who work and are incarcerated in prisons. 

Because the teachings of Thich Nhat Hanh had such a positive effect on my interactions as a police officer with the public and with my co-workers, I invited Thich Nhat Hanh to hold a retreat for police officers and other criminal justice professionals.  The retreat, which took place  in Madison United States of America, in 2003, was very successful.  In fact, the book by Thich Nhat Hanh, entitled, Keeping the Peace, was one of several wonderful outcomes of that retreat.  The book provides great instruction on how to incorporate mindfulness into public service...

The teachings Thich Nhat Hanh provided at the retreat had an extremely positive effect on our ability to provide public safety – for both the police officers and the community.  The police officers experienced more satisfaction with their jobs, and the respect for the police officers grew among community members.  Public safety became a joint partnership between the police and the community.  As a result of Thich Nhat Hanh’s teachings, I believe our department was transformed – from being police officers dependent on our authority to peace officers dependent on our relationships with people in the community.  Violence decreased as communication increased.

Because of these teachings and my experiences travelling in Vietnam, I was very sad to learn about the situation at Bat Nha Monastery.  I hope this situation will be resolved without further violence and that the government will use nonviolent means to provide safety and protection to all of its citizens.

If you would like more information about how these teachings were integrated into an urban police department in the United States, I would make myself and other officials available to introduce you to some of the successful techniques we implemented.  I would also like to introduce the possibility of such a retreat for government officials in Vietnam.  I can think of no higher privilege than the opportunity to bring police officers and other government officials from the United States and Vietnam together for such a retreat.  I know that police officers and others from my country would be eager to exchange knowledge and resources.  It would be a tremendous opportunity for both countries to come together in a way that could draw international praise for both countries.. Xin quý vị giúp làm mọi cách

I would also be happy to heard very soon a peaceful resolution of the eviction of the monks and nuns from Bat Nha. Please do all you can to ensure the safety of the monks and nuns who practice together in the tradition of Thich Nhat Hanh. They wish only to be able to peacefully practice together as a community. The benefits their practice will bring to others in your country are numerous. 

Respectfully,

Captain Cheri Maples
4161 Veith Avenue, Madison, WI, 53704  USA  


PHÁP NẠN CHÙA Bát Nhã II rất mong đón nhận ở các bạn những: thư từ, ý kiến, nhận định, tường thuật, hình ảnh, âm thanh... Mỗi tiếng nói là một viên gạch xây nền công lý nước nhà, và nhất là góp phần quyết định cho sự sinh tồn của Tu viện Bát Nhã. Hãy gửi thư về chúng tôi qua địa chỉ: phusaonline@gmail.com Trân trọng cám ơn các bạn!


Từng bước thảnh thơi, từng bước nở hoa sen!

ĐẠO BỤT
TRONG
DÒNG
VĂN
HÓA
VIỆT

CHƯƠNG MỤC

PHẬT SỰ

PHÁP ĐÀM

VU Lan 2551

VESAK 2552 (2008)

VẤN ĐỀ GIÁO HỘI TN

ĐẠO BỤT HIỆN ĐẠI HÓA

THEO DẤU THIỀN SƯ 3 | 4 | 5 | 6

PHÁP NẠN CHÙA BÁT NHÃ III | II

LIÊN MẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN= | GỬI BÀI | LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.