.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)


TƯ TƯỞNG

BIÊN TẬP

Bùi Giáng | Nhất Hạnh | Trí Hải - TNPK | Phạm Trọng Luật | Tuệ Sỹ | Trần Đức Thảo | Lê Mạnh Thát | Phạm Công Thiện | Nguyễn Ước | Hạnh Viên | Cùng nhiều Tác giả khác ...
 
 


Về một

NỀN DÂN CHỦ

PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Lê Minh Văn

 

Phần I : QUAN ÐIỂM

 

Chương 1: Nền văn hoá chính trị Việt Nam - Khổng Giáo và Trung Quốc

 

A.     Khi nước Tàu thức giấc

A1. Khổng giáo, nghệ thuật cai trị

A2. Cách mạng Trung Hoa và nước Tàu hai mặt, hai tốc độ

A3. Chủ nghiã xã hội với màu sắc truyền thống TH

 

B. Khẳng lập một nền văn hoá chính trị mới cho VN

B1. Cấu trúc xã hội và con người VN

B2. Sắc thái tôn giáo-văn hoá-xã hội đặc thù VN

B3. Ðịnh hướng sinh tồn cho VN

B4. Văn hoá chính trị Việt Nam trong tương quan với Trung Quốc và Khổng Giáo

 

C.    Xây dựng một nền giáo dục thích hợp cho dân chủ hoá

 

 

C. XÂY DỰNG MỘT NỀN GIÁO DỤC THÍCH HỢP CHO DÂN CHỦ HÓA :

Con người Việt Nam trước hết phải có ý thức về nhân quyền, từ đó có thể nảy sinh ý thức cá nhân hoá về quyền tư tưởng và phát biểu. Một cộng đồng công dân hiểu biết và ý thức được vai trò chính trị của mình luôn là nền móng căn bản của nền dân chủ.

Nơi một nền dân chủ phôi thai, vai trò giáo dục trở thành quan trọng. Giáo dục học đường, giáo dục công dân sẽ làm xuất hiện những con người mẫu mực làm hạt nhân phát triển ý thức dân chủ,  từ đó củng cố, kiện toàn dần những kiến trúc dân chủ ở phần trên.

Trong khung cảnh văn hoá VN những giá trị đặc thù có thể phát huy khả năng điều hướng; giữa nhu cầu xã hội của con người tiêu thụ do phát triển kinh tế thị trường mang lại, và phiá khác trách nhiệm công dân của con người chính trị.

Dưới chủ nghĩa duy vật, con người đã bị đẩy xuống tận cùng những giá trị tâm linh để chỉ còn tồn tại trong một cổ máy cần thiết cho động cơ sản xuất. Ðời sống cuả nó bị thu hẹp dưới sự thôi thúc bao tử và mệnh lệnh của thèm muốn. Tương quan „con người  xã hội chủ nghĩa“ cụ thể hoá dưới dạng khẩu hiệu "mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người" thực tế chỉ bần cùng hoá  một tương quan tranh sống gay gắt. Giá trị xã hội chỉ còn có đồng tiền mà sự "săn đuổi đã trở thành một môn thể thao có tầm cở quốc gia". Những tương quan giữa người và người trở thành lừa đảo nghi kỵ. Xã hội đã lưu manh hoá ở tâm thức nhìn chung.

Ðời sống ở thành thị hay nông thôn đều phơi bày những mặt tiêu cực trầm trọng. Cho nên chẳng lấy gì làm lạ ở sự kiện con người chưa từng là công dân đã mặc nhiên từ chối quyền công dân của mình. Con người phi chính trị hoá -dépolitisé- xa lánh và chán chê chính trị là dấu hiệu khủng hoảng nghiêm trọng nhất của xã hội VN hiện tại. Nó cũng là trở lực không thể vượt trên con đường dân chủ hoá nếu không có những biện pháp giáo dục thích đáng. Như một hệ quả trực tiếp của chế độ chuyên chính, con người phi chính trị hoá sẽ mất hết ý niệm về dân tộc (nation hiểu theo nghĩa một quần thể cư dân sống trên một lãnh thổ nhất định). Khi sự chênh lệch trong cán cân nhà nước (état) và dân tộc (nation) nghiêng hẳn về thành tố thứ nhất cũng có nghĩa là xã hội dân sự chưa định hình, hệ thống pháp quyền chưa có và dân chủ vẫn còn là một hành trình lâu dài phải tìm kiếm.

Dù sớm hay muộn VN cũng phải có dân chủ thông qua những cởi mở về hướng thị trường đang được xác định dần. Các tương quan kinh tế và mậu dịch quốc tế trong khối WTO sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ hoá. Nhưng dân chủ thế nào cho VN tương lai vẫn còn là một vấn đề phải bàn cải để tìm một định hướng đúng và thích hợp nhất. Liệu những mô hình mẫu của các cấu trúc dân chủ tiên tiến của phương Tây hiện tại có thể dung hợp được với những nét văn hoá truyền thống, những lối nghĩ, cách sống khác biệt lồng trong một bối cảnh đại đa số nông dân mà cuộc sống hầu như chỉ là những tất bật kiếm cái ăn cho đầy bao tử, trong một khung cảnh nông thôn với những tập quán của tục và lệ? Với xã hội VN hiện tại liệu những cấu trúc dân chủ mẫu có thể xây dựng được trên cái nền loang lổ trong đó những con người đang biến chất vì hận thù và sợ hãi để buông trôi nhân cách của mình về một hướng tiêu cực nguy hiểm là sự hủy thể toàn bộ cá nhân người công dân trong một bối cảnh suy thoái của đất nước đang cần đến ý thức dân chủ của mỗi người? Và liệu trong vài ba năm tới, khi thế giới bên ngoài đang tiến mạnh với những thành công tráng lệ về khoa học kỹ thuật cũng như mức sống và kiến thức tăng vọt, con người VN có thể ý thức được đầy đủ về nhu cầu hồi phục những giá trị truyền thống và mở rộng tầm nhìn trong hướng hấp thụ những tinh hoa dân chủ của thế giới chung quanh? Những gì đang diễn ra ở VN làm cho câu trả lời trở thành hụt hẩng, tiêu cực. Nếu chủ trương "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" là một nghịch lý có thể dẫn đến bế tắc, thì con người VN bị vây hãm trong vòng mâu thuẫn ấy cũng khó tìm được một lối ra riêng cho mình. Sau nhiều năm tháng bị kềm kẹp, khuynh hướng tự nhiên khi được cởi trói là nhu cầu tranh thương kiếm sống và làm giàu. Tinh thần đó khác hẳn tinh thần lợi nhuận có văn hoá cần thiết cho một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, vì mọi sinh hoạt kinh tế thương mãi được điều hướng bởi luật cung cầu trong tinh thần đa nguyên, được bảo đảm bởi sự vững mạnh của xã hội dân sự và chiếc khung thích ứng của luật pháp. Xã hội VN đang phơi bày một thị trường man dã trong đó một tầng lớp thống trị tự cho mình có toàn quyền bóc lột quần chúng và liên kết chặc chẽ với tầng lớp tư bản mafia để tranh đoạt và tom gọn mọi lợi nhuận quốc gia vào hết túi tham của họ. Nhu cầu dân chủ rõ ràng là một nhu cầu thiết thân cho sự chuyển đổi những tương quan xã hội có lợi cho những người thấp cổ bé miệng; nhưng thực tế là họ chẳng còn gì để kỳ vọng khi cuộc sống của họ thoi thóp từng ngày, khi những người có khả năng tri thức chỉ biết hùng hục kiếm tiền và ghẻ lạnh với cuộc đấu tranh vì dân chủ xã hội, khi vấn đề chỉ ý thức được nơi một tầng lớp thật mỏng của giai tầng trí thức.

Bản thân chế độ rồi cũng phải thay đổi  dưới qui luật tiến hoá trong điều kiện toàn cầu hoá hiện tại, nhưng đó sẽ là sự chuyển đổi thiếu tự nguyện. Cho nên dù một ngày nào đó đảng Cộng Sản VN bị bắt buộc biến hình thành đảng Xã hội hoặc Dân chủ-Xã hội thì cơ chế tự nhiên của nó là sẽ hình thành một hệ thống vệ tinh bao gồm những đảng phái cơ hội làm loa cho một thiểu số bất mãn trong quần chúng trì kéo đà dân chủ hoá hoặc làm biến thái hình thức dân chủ xã hội có lợi cho tham vọng hồi phục quyền lực của những người thù ghét dân chủ. Những trở lực tự nhiên của một xã hội hậu CS đã làm chậm lại những xã hội Trung và Ðông Âu về một hướng thị trường và dân chủ lành mạnh.

Nếu nói một cách giản lược thị trường chỉ xây dựng được nhờ có hệ thống doanh nhân thì nếu thiếu vắng những "thầu khoán chính trị" dám hiến giá để tranh thắng phiếu bầu cũng sẽ chẳng bao giờ có dân chủ chính trị. Quan trọng hơn để bảo tồn nền dân chủ ấy, cử tri cũng phải hội đủ một trình độ chính trị nào đó, biết xử dụng phiếu bầu để chọn người đại diện xứng đáng. Và để thực hiện bình đẳng và công chính cho người dân, những định chế và cấu trúc chính quyền trong khung khổ nền dân chủ pháp trị phải luôn được theo dõi, kiểm soát. Nói chung là một nền dân chủ chỉ được xây dựng bởi những con người ý thức được dân chủ. Một định chế dân chủ cũng chỉ vận hành được tốt đẹp và hữu hiệu nhằm phục vụ con người khi người công dân hiểu rõ quyền lợi và bổn phận của mình. Vai trò của giáo dục trong việc đào tạo con người công dân và thăng tiến nền dân chủ do đó chiếm vị trí hàng đầu và trở thành yếu tố tiên quyết.

Một nền văn hoá chỉ bén rễ và phát triển được trên mãnh đất được chăm bón màu mở. Một dân tộc chỉ tìm thấy đất hứa của mình nhờ giáo dục. Giáo dục và văn hoá ngào trộn với nhau trong quá trình cải thiện và thăng hoa những giá trị dân tộc. Lịch sử đã chẳng chứng minh những giai đoạn thịnh trị nhất thường được xây dựng trên một nền văn hoá giáo dục thích nghi? Ðời nhà Tống ở Trung Hoa đã ghi dấu một thời kỳ phát triển rực rỡ ổn định nhất trong lịch sử phát triển nước Tàu nhờ sự hồi phục Khổng giáo (khuynh hướng Mạnh Tử) thành nền Tân học mà quan trọng nhất là sự định hình và hoàn chỉnh những định chế giáo dục bao trùm các viện hàn lâm,  đại học ở kinh đô và các thành phố lớn cho đến các tổ chức "hương ước giáo" hàng tổng ở thôn quê. Thời Lý ở VN nhờ những công trình suy tư của các thiền sư Phật giáo cũng đã làm phát triển một xã hội thịnh trị nhất trong lịch sử nước nhà về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tư pháp và cả về quân sự. Thời Minh Trị của Nhật cũng được đánh giá tích cực bằng những cải cách giáo dục xã hội mang tính dân chủ của triết thuyết Mạnh Tử - Vương Dương Minh trong tinh thần thực dụng tri-hành hợp nhất. Cho nên ở ngưỡng cửa của thiên niên kỷ mới, nhu cầu xây dựng một nền giáo dục và văn hoá vững mạnh, thực tiễn là một nhu cầu cấp bách, quyết định cho nền dân chủ VN tương lai. Nền giáo dục đó nhắm mục đích sửa sai, định hướng cho một thế hệ đang lớn, chuẩn bị cho việc xây dựng một thế hệ hoàn thiện tương lai và từ đó hình thành một hệ thống giá trị mới tác động cả trên "thế hệ dở dang" đang đóng vai trò trung gian chuyển tiếp xã hội. Nhu cầu "con người chính trị" của thời đại chúng ta đang đặt ra những vấn đề cấp bách trong việc giáo dục đào tạo công dân ở VN. Căn bản này không xa lắm với xã hội truyền thống vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm triết lý chính trị Khổng Mạnh và nền giáo dục cổ trong việc đào tạo sĩ phu và cả trong việc đào tạo hiền tài theo quan niệm giáo dục tương đối tân tiến hơn của thời cận đại (trước kỷ nguyên Cộng sản VN), tất cả vẫn xoay quanh trọng tâm giáo dục con người phục vụ công ích. Nền giáo dục phương Tây nhằm mục đích khai phóng hoàn toàn con người bắt đầu từ một đứa bé trong việc cung cấp cho nó những điều kiện sống hoàn toàn thuận lợi để lớn lên vô tư, tiếp xúc với môi trường trong sáng chung quanh nó và thiết lập quan điểm cá nhân trong tinh thần hấp thụ và tổng hợp hoàn toàn tự do, từ đó tiến tới khẳng lập con người chính trị và vị trí của nó trong xã hội. Ở VN trái lại giáo dục thường có tính điều hướng về cái tốt, cái thiện và những nghĩa vụ tương lai dưới ảnh hưởng Khổng giáo nhằm đào tạo con người chính trị là sĩ phu an dân trị quốc. Ảnh hưởng này vẫn còn tồn tại mãi trong trình tự dân tộc, và sâu đậm đến nỗi dù các luồng tư tưởng mới của phương Tây đã thâm nhập dưới triều Nguyễn, cho đến thời cận đại hệ thống giáo dục và những giá trị mới của nó vẫn chưa đủ tầm vóc và khả năng thay chỗ những giá trị truyền thống. Hầu như không một người VN nào chủ trương một sự thay đổi dứt khoát vì ai cũng hãnh diện về truyền thống bốn ngàn năm văn hiến của văn hoá dân tộc, cho dù ở một khía cạnh nào đó, những biểu hiện cực đoan của niềm tự hào có cơ kềm hãm sự thăng tiến của văn hoá theo chiều hướng mới. Hướng giáo dục cần thiết trong tương lai vì vậy là hướng phối hợp thông minh, nhuần nhuyễn các giá trị dân chủ  của các xã hội phương Tây với những giá trị muôn đời của Khổng giáo đã được hấp thụ một cách sâu sắc và tinh tế đặc thù dân tộc.

Chữ Nhân vẫn đứng hàng đầu trong thang giá trị người quân tử là kẻ sĩ. Nhân-Nghĩa kết hợp với tinh thần thực dụng "tri-hành hợp nhất" sẽ sáng tạo con người mới vừa có óc thực tiễn khoa học, vừa có tinh thần công ích dám đem những thành quả cá nhân cống hiến rộng rãi cho xã hội, từ đó nảy sinh vương đạo. Tính nhân bản trong tư tưởng Mạnh Tử không khác mấy với tư tưởng Rousseau của Tây phương thế kỷ thứ 18. Nhưng dĩ nhiên hai thiên niên kỷ trước nhà tư tưởng lớn phương Tây, Mạnh Tử không thể triển khai xa hơn ý niệm dân vi qúi của ông. Tuy nhiên hướng giáo dục trong tương lai VN phải chăng có thể xuất phát từ nhu cầu phối hợp tính khai phóng cá nhân trong trình tự cá nhân hoá triệt để của phương Tây  trong ý niệm con người vươn lên giành lại cho mình quyền tự do suy nghĩ, tư tưởng, phát biểu, hội họp, hội đoàn và bầu cử, ứng cử. Quyền tự do cá nhân của con người được hoàn toàn tôn trọng trong xã hội dân sự ở các nước dân chủ tiến bộ có nền kinh tế phát triển cao lại đang biến thành chủ nghĩa cá nhân theo nghĩa thừa hưởng triệt để những thành quả dân chủ mà nó đã góp phần tích cực. Chủ nghĩa hưởng thụ bái vật phi chính trị hoá đang đặt những vấn đề nghiêm trọng cho tương lai dân chủ phương Tây. Trong hướng giáo dục tương lai ở VN, tinh thần tự do cá nhân, thực dụng và khai phóng phương Tây nên kết hợp (với) và kềm chế (bởi) tinh thần công ích của những giá trị truyền thống. Nếu được thực hiện khéo léo nền giáo dục ấy sẽ đạt được căn bản con người dân chủ VN (và Ðông Á) với các đặc tính khai phóng phương Tây tổng hợp với những giá trị phổ quát  nhân, nghĩa, liêm, chính phương Ðông.

Giáo dục công dân vì thế cần được đặt nặng trong hệ thống giáo dục quốc gia bao trùm các cấp tiểu học và trung học  nhằm uốn nắn một thế hệ tương lai trên căn bản "đức dục". Tính công dân nói ở đây sẽ bao gồm các giá trị phổ quát của con người toàn diện và những hướng phát triển công dân qua kiến thức về tinh yếu lịch sử phát triển các tư tưởng chính trị, đặc biệt  là tư tưởng dân chủ nhìn dưới nhãn quan văn hoá VN, và những nét thực tiễn nhất về các quyền lợi và bổn phận công dân như nhân quyền bao gồm quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân kết hợp với nhu cầu xây dựng một chỗ đứng xứng đáng của tổ quốc giữa cộng đồng nhân loại. Từ tính công dân này sẽ nảy sinh những nguyên tắc tham dự vào nghĩa vụ quân sự, tham gia bầu cử, bảo vệ hiến pháp... góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện một cấu trúc chính trị vững vàng bên cạnh ý thức cảnh giác dân chủ trong việc thẩm định và kiểm soát người công bộc quốc gia thi hành những chương trình công ích, bảo đảm tính liên tục hành chánh trong hệ thống pháp trị; đồng thời theo dõi thường trực tư cách đại diện của dân biểu...

Hệ thống giáo dục tương lai cũng nên thiết lập những định chế riêng biệt cho nền giáo dục nông thôn trong mục đích đào tạo những cán bộ hữu hiệu hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp mà trong một thời gian khá dài nữa nó vẫn còn là yếu tố căn bản của phát triển kinh tế. Nó cũng nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình đô thị hoá vẫn được xem như là điều kiện tối cần trong quá trình dân chủ hoá. Chương trình giáo dục nông thôn vì vậy nên đặt nặng, ngoài chương trình giáo dục tổng quát, những kiến thức thực tiễn về các vấn đề nông nghiệp, chen lẩn những thời kỳ tập sự  để học sinh và sinh viên hòa mình hẳn và nắm bắt những vấn đề thực tế của nông thôn.

Tính chất "điều hướng" của giáo dục công dân chấm dứt cuối chương trình trung học. Người sinh viên mới đã được trang bị hành trang tinh thần công dân và dân tộc sẽ mạnh dạn tự tìm hướng đi riêng cho mình ở giai đoạn đại học được giao nhiệm vụ đào tạo "trí dục" - những kỹ năng kỹ thuật. Giáo dục tương lai nên mở toang cửa đại học cho nhu cầu nắm bắt những tư tưởng, kỹ thuật mới và tiến bộ. Nó đòi hỏi trình độ ngoại ngữ trong cung cách tiếp cận có hiệu qủa nhất với con người và kỹ thuật tiên tiến phương Tây. Trong chiều hướng đó, nếu cần có thể dùng các ngoại ngữ có liên hệ đến những ngành khoa học tiến bộ nhất làm chuyển ngữ. Giới trí thức tương lai sẽ được đào tạo trên cái nền văn hoá dân tộc, thấm nhuần tinh thần công dân; đồng thời khai mở một khả năng giao tiếp, chọn lọc và tổng hợp. Tầng lớp ấy càng dày với thời gian, song hành với những tiến bộ và phát triển của đất nước, nền dân chủ VN sẽ được khẳng lập và thăng tiến.

Mọi người đều thấy rõ nhu cầu dân chủ hoá đất nước hiện tại là hướng duy nhất để thoát ra khỏi thời kỳ hậu cộng sản -thời kỳ chao đảo, nhiểu nhương, phân hoá- trong cố gắng đoạn tuyệt với cái cũ, tinh thần đập phá và cái mới tuy đẹp, quyến rũ nhưng không dễ hội nhập trong những điều kiện xã hội và con người chưa xác định được khả năng dung hợp. Trường hợp VN còn khó khăn hơn, vì là một nước xã hội chủ nghĩa được lãnh đạo trong nhiều thập niên bởi một tầng lớp lãnh đạo hẹp hòi, cố chấp , không hiểu rỏ chũ nghĩa Mác; đồng thời canh cánh những bức bách của thế lệ thuộc đàn em đối với thành trì xã hội chủ nghĩa Trung Quốc để tồn tại. Trong liên hệ văn hoá vốn có từ ngàn xưa với Trung Quốc qua những thời kỳ lệ thuộc lâu dài và trong thế liên kết đang hình thành ở khu vực, VN bị buộc phải đi tìm thế trường tồn trong độc lập chính trị đối với siêu cường nguy hiểm đó của ngày mai. Xác định cho mình một lý lịch vững vàng trong thế mạnh kinh tế là định hướng tất yếu và có thể thực hiện được do VN đang có những điều kiện thuận lợi hơn TQ:

·         VN có những điều kiện, cơ hội và khả năng hội nhập những tư tưởng dân chủ tiến bộ phương Tây vào hẳn đời sống văn hoá của dân tộc trong thế thăng hoa những tương quan chính trị- dân sự, kinh tế- xã hội.

·         VN may mắn có một kho báu chất xám và kỹ thuật đang hiện diện trong khắp các ngành kỹ thuật tiên tiến nhất của hầu hết các quốc gia phát triển.

Khả năng đồng hoá trong ý nghĩa tiếp thu có chọn lọc đã giúp nền văn hoá VN thăng hoa những nét đặc thù của mình. Tư tưởng Khổng giáo nói chung trong quá khứ và cả đến hiện tại vẫn là một du nhập quan trọng, và vẫn còn tồn tại những giá trị quan trọng trong đời sống tinh thần và văn hoá của con người Việt Nam. Tinh thần nhân bản của học thuyết Mạnh Tử được phổ biến rộng rãi với Tam Tự Kinh của Vương Xương Linh; được cô đọng và hoàn thiện ở khái niệm tri hành hợp nhất có lẽ đã ảnh hưởng không ít lên tư tưởng của thế kỷ ánh sáng châu Âu, đặc biệt ở Rousseau với khái niệm "con người sinh ra tính vốn thiện, xã hội làm nó xấu đi", giúp tư tưởng dân chủ phương Tây tiến một bước dài. Ở Nhật Bản, triều đại Minh Trị cũng khai thác triệt để học thuyết Mạnh Tử - Vương Dương Minh mà canh tân đất nước, đưa nước Nhật tiến vào hàng cường quốc; nhưng quan trọng hơn sự du nhập tích cực đó đã hoàn thiện nền văn hoá Phù Tang. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật nền văn hoá đặc thù đó đang khẳng định thế đứng ngang hàng với văn hoá Khổng giáo trong thế kỷ tới.

VN đã du nhập  những tinh hoa văn hoá Trung Hoa và dân tộc hoá nó. Nhưng vì những điều kiện nghiệt ngã của lịch sử, chưa tiêu hoá và hệ thống hoá những tinh hoa ấy khả dĩ đưa đất nước tiến lên kịp với người Ðại Hàn, người Nhật vốn cùng chia xẻ nền văn hoá Khổng giáo Trung Hoa.

Nền văn hoa vô sản của thời kỳ Cộng sản VN đã tàn phá không ít những giá trị tâm linh và truyền thống văn hoá dân tộc. Nhưng phải chăng đó cũng là cơ may để xây dựng lại toàn bộ, một cách có hệ thống trong định hướng lâu dài một tư tưởng văn hoá chính trị VN chặc chẽ, xác hợp với con người và cơ chế xã hội VN? Ở vị trí trời cho nơi trung điểm Ðông Á, VN sẽ có thể khai thác được những ưu thế của mình mà tìm thấy thế đứng vinh quang ở ngày mai? Một định hướng tư tưởng chính trị mang tính chất cụ thể, hợp lý và tiến bộ là nhu cầu khẩn thiết nhất cho một đất nước VN mới; và sẽ là yếu tố dẫn đạo cho tất cả mọi phát triển và ổn định của đất nước ngày mai. Cũng từ chiếc nền tri thức ấy, con người Việt Nam sẽ không đóng kín mà sẽ tìm cách cởi trói cho chính mình trong chiều hướng cởi trói cho toàn bộ xã hội mà giao tiếp với bầu trời rộng mở bên ngoài.

------------------------------------------

CHÚ THÍCH:

  1a, 1b - Khái lược về Khổng giáo và những trích dẫn xuất xứ từ:

* Nho giáo của Trần Trọng Kim - Nxb Tân Việt.

* La pensée chinoise của Marcel Granet - Nxb Albin Michel.

* Confucius et l'humanisme chinoise của Pierre Do Dinh - Nxb Maîtres Spirituels.

* Dix milles Printemps (Vạn Xuân) của Yveline Ferray - Nxb Juliard.

* Vietnam du Confucianisme au Communisme của Trịnh Văn Thảo - Nxb l'Harmattan.

* Le Nouvel Observateur, spécial Chine.

  2- Quand la Chine s'éveillera...le monde trembla của Alai Peyrefitte- Nxb Le livre de poche.

  3- La Chine của Lucien Bianco - Nxb Dominos/ Flamarion.

  4- Une vie pour la Chine của Jacques Guillermaz- Nxb Pluriel.

  5- Communisme d'Asie: Mort ou métamorphe?- Nxb Éditions complexes.

  6,7- La société vietnamienne face à modernité của GS Nguyễn văn Ký- Nxb L'Harmattan.

  8- Le Vietnam au XX  siècle của Pierre Richard Ferrey.

(a) Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư bao gồm 30 chương kể từ thời Triệu Ðà thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên cho đến hết đời nhà Lý  năm 1225. Những biên niên đời Trần được sử thần Ngô Sỉ Liên bổ túc phiên soạn năm 1458.

(b) Vua Nguyên Kubilay Khan (1212-1294).

Sau khi thống nhất Mông Cổ, lập thành đế chế năm 1206 và với sự trợ thủ đắc lực của các con, Gengis Khan (Thành Cát Tư Hản) chinh phục miền Hoa Bắc, tàn phá toàn bộ thành Bắc Kinh, chiếm Afganistan, Kharezm, Azerbaidjan và phần phía Nam nước Nga. Kế tiếp, cháu nội ông là Batu và 3 người con trai Djaghotai, Ogoday và Toluy xâm chiếm Cao Ly, Bắc Nga, Ukraine, Hung Gia Lợi. Ðến năm 1258 Hulaga là con của Toluy xâm chiếm Iran, Irak và Syrie. Năm 1260, đại đế Kubilay (Hốt Tất Liệt), em của Hulaga và là cháu nội của Thành Cát Tư Hản hoàn tất cuộc chinh phạt đất Trung Nguyên của Hán tộc, chính thức thống trị đất Trung Hoa và khai sáng nhà Nguyên (Yuan- với sự giúp đở của Marco Polo về việc triều chính). Ðại Hản Kubilay tiếp tục mở rộng đế quốc Nguyên-Mông về phương Nam, chiếm vương quốc Ðại Lý (Vân Nam), Ðại Việt (tên gọi nước ta bấy giờ) và nước Chiêm Thành; mở ra một đế quốc mênh mông chưa từng có trong lịch sử thế giới. Nhưng cũng vì chuộng xa hoa, học văn minh, trọng văn hoá và tôn giáo ở đế thành lộng lẩy Khanbalik (Bắc Kinh ngày nay), Ðại Hản Kubilay đã run tay, dừng mộng chinh phục đẩm máu của tổ tiên; quên lời dặn về lõi sõng giản dị và những nguyên tắc chinh phạt của tổ phụ Gengis Khan. Ðế quốc Nguyên-Mông bắt đầu rệu rả, để cuối cùng cháu chắt ông đã bị Chu Nguyên Chương, thánh tổ nhà Minh đánh đuổi ra khỏi đất Trung Nguyên năm 1368.

 

 - Hết Chương I -

 

 

Xem tiếp Chương 2 :
Nhân quyền, nhân phẩm
và những tương quan chính tri - xã hội

 

 


Về một

NỀN DÂN CHỦ
PHÁP TRỊ VIỆT NAM
 

LÊ MINH VĂN

PHẦN I
QUAN ĐIỂM

CHƯƠNG I
Nền văn hoá chính trị Việt Nam
Khổng Giáo và Trung Quốc.

C1A. Khi nước Tàu thức giấc.

C1B. Khẳng lập một nền
Văn Hoá Chính Trị mới cho VN.

C1C. Xây dựng một nền Giáo Dục
thích hợp cho dân chủ hoá.

CHƯƠNG II
Nhân quyền, Nhân phẩm và
những tương quan Chính tri-Xã hội.

CHƯƠNG III
Về một chế độ Dân chủ Xã hội.

PHẦN II
VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ÐỀ CỦA MỘT NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ  PHÁP TRỊ.

CHƯƠNG IV
Hiện tình Chính trị VN - Sự chuyển hoá như một quá trình tất yếu.

CHƯƠNG V
Diễn tiến Hoà bình và Dân chủ hoá.

CHƯƠNG VI
Nền Dân chủ và vấn đề Bảo hiến.

CHƯƠNG VII
Tản quyền hành chánh và
Phát triển bền vững.

CHƯƠNG VIII
Cấu trúc chính trị Dân chủ:
Đảng phái và Bầu cử.

PHẦN III
VIỄN TƯỢNG MỘT NỀN
DÂN CHỦ DIÊN HỒNG.

CHƯƠNG IX
Mẩu hình chuyển tiếp
-Nhìn lại một quá trình-

CHƯƠNG X
Nền dân chủ trong giai đoạn ổn định
Nhận định về Tổng thống chế
 và Chế độ Lập pháp.

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.